Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Atgal

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

 


Nuo 2023 m. liepos 1 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras kartu su Biržų rajono savivaldybe dalyvauja projekte.

Projekto pavadinimas: „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“.
 
Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.
 
Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.
 
Projekto siekiami rezultatai:
– Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
– Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.
 
Projekto pradžia: 2023-07-01
Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.
 
Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val. ir penktadieniais nuo 8.00 iki 18.00 val. galite konsultuotis su vaiko teisių gynėjais, kurie yra pasirengę atsakyti į vaikų ir suaugusiųjų klausimus apie vaiko teisių įgyvendinimą šalyje, pakonsultuoti ir nukreipti pagalbos. Taip pat galite rašyti el. p. konsultacijos@vaikoteises.lt

 


Prasideda įtėvių ir globėjų mokymai Biržų rajone – YouTube

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-06