Kontaktai

Atgal

Kontaktai

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Rotušės g. 16A, Biržai,  LT-41137

Bendri tel. Nr. (8 450) 32 962, (8 615) 11 085
Direktorė Jolanta Jasinskytė (8 616) 41 077, (8 674) 84 175
Socialinės darbuotojos (8 450) 31 477, (8 614) 72 520
Buhalterė (8 618) 81 463
Ūkvedys (8 618) 81 885
Techninės pagalbos priemonių išdavimas (8 687) 12 086
El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com

Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.
Kodas 300095268

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PADALINYS GLOBOS CENTRAS
Vytauto g. 32, Biržai, LT- 41140
El. paštas: birzugloboscentras@gmail.com

Globos centre dirba ir paslaugas bei pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti teikia:
– Globos centro padalinio vadovė (globos koordinatorė) – Vaida Markuckienė, tel. (8 674) 84 182.
– Globos koordinatorė – Kristina Grunskienė, tel. (8 645) 22 897.
– Tarnybos atestuotas asmuo – Jolanta Jasinskytė, tel. (8 674) 84 175.
– Tarnybos atestuotas asmuo – Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797.

Su šeimomis auginančiomis vaikus dirba 4 atvejo vadybininkės:
– Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797 (Pačeriaukštės sen., Biržų miestas).
– Ingrida Butkevičiūtė, tel. (8 674) 83 861 (Vabalninko sen., Parovėjos sen.).
– Eligija Balčiūnienė, tel. (8 674) 83 682 (Pabiržės sen., Papilio sen.).
– Indra Leliukė, tel. (8 674) 83 782 (N. Radviliškio sen., Širvėnos sen., Biržų miestas).

Biržų rajono seniūnijose socialines paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus, teikia 12 socialinių darbuotojų:
– Eugenija Anilionienė (Biržų m.), tel. (8 616) 26 959.
– Sandra Šeliauskienė (Biržų m.), tel. (8 679) 46 026.
– Zinaida Palšytė (Biržų m.), tel. (8 664) 33 279.
– Lauryna Mušauskė (Biržų m.), tel. (8 675) 74 133.
– Solvita Martinonienė (Širvėnos sen.), tel. (8 618) 04 978.
– Aušra Briedienė (Parovėjos sen.), tel. (8 685) 28224.
– Rasa Kučinskienė (Pačeriaukštės sen.), tel. (8 645) 06 081.
– Virginija Bložienė (Pabiržės sen.), tel. (8 616) 26 844.
– Dalė Mukienė (Nem. Radviliškio sen.), tel. (8 674) 69 459.
– Ramutė Klezienė (Vabaninko sen.), tel. (8 675) 54 003.
– Kristina Stašytė (Vabaninko sen.), tel. (8 616) 26 299.
– Vilija Vaitkevičienė (Papilio sen.), tel. (8 616) 26 204.

Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone
– Martyna Šlyžienė (8 674) 83 859

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PADALINYS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Kaštonų g. 27, Biržai, LT- 41155

Telefonai:
Bendras (8 450) 32 962, (8 615) 11 085
Budintis (8 646) 03 009
El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-22

Klausimų, atsiliepimų forma