Struktūra ir kontaktai

Atgal

Struktūra ir kontaktai

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Rotušės g. 16A, Biržai,  LT-41137

Bendrieji telefonai: (8 450) 32 962, (8 615) 11 085
Dėl transporto paslaugos kreiptis tel. (8 615) 11 085

Socialinės darbuotojos (dėl pagalbos į namus), tel. (8 450) 31 477, (8 614) 72 520, (8 645) 06 081
Buhalterė, tel. (8 618) 81 463
Ūkvedys, tel. (8 618) 81 885
Dėl techninių pagalbos priemonių išdavimo kreiptis, tel. (8 687) 12 086
El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com

Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.
Kodas 300095268

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PADALINYS GLOBOS CENTRAS
Vytauto g. 32, Biržai, LT- 41140
El. paštas: birzugloboscentras@gmail.com

Globos centre dirba ir paslaugas bei pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti teikia:
– Globos centro padalinio vedėja, tarnybos atestuotas asmuo – Vaida Markuckienė, tel. (8 674) 84 182.
– Globos koordinatorė – Gintarė Lukšienė, tel. ( 8 677) 97 428.
– Globos koordinatorė – Kristina Grunskienė, tel. (8 645) 22 897.
– Tarnybos atestuotas asmuo – Jolanta Jasinskytė, tel. (8 674) 84 175.
– Tarnybos atestuotas asmuo – Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797.

Su šeimomis, auginančiomis vaikus, dirba 5 atvejo vadybininkės:
– Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797 (Pačeriaukštės sen., Biržų miestas).
– Ingrida Butkevičiūtė, tel. (8 674) 83 861 (Vabalninko sen., Parovėjos sen.).
– Eligija Balčiūnienė, tel. (8 674) 83 682 (Pabiržės sen., Papilio sen.).
– Indra Leliukė, tel. (8 674) 83 782 (N. Radviliškio sen., Širvėnos sen., Biržų miestas).
– Martyna Šlyžienė, tel. (8 674) 83 859 (Pabiržės sen., Papilio sen.).

Biržų rajono seniūnijose socialines paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus, teikia 12 socialinių darbuotojų:
– Dalė Mukienė (Biržų m.), tel. (8 616) 26 959.
– Sandra Šeliauskienė (Biržų m.), tel. (8 679) 46 026.
– Zinaida Palšytė (Biržų m.), tel. (8 664) 33 279.
– Lauryna Mušauskė (Biržų m.), tel. (8 675) 74 133.
– Solvita Martinonienė (Širvėnos sen.), tel. (8 618) 04 978.
– Aušra Briedienė (Parovėjos sen.), tel. (8 685) 28 224.
– Rasa Kučinskienė (Pačeriaukštės sen.), tel. (8 620) 63 557.
– Virginija Bložienė (Pabiržės sen.), tel. (8 616) 26 844.
– Svetlana Vaitaitienė (Nem. Radviliškio sen.), tel. (8 674) 69 459.
– Ramutė Klezienė (Vabaninko sen.), tel. (8 675) 54 003.
– Kristina Stašytė (Vabaninko sen.), tel. (8 616) 26 299.
– Vilija Vaitkevičienė (Papilio sen.), tel. (8 616) 26 204.

Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone
– Martyna Šlyžienė,  tel. (8 674) 83 859

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PADALINYS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Kaštonų g. 27, Biržai, LT- 41155

Telefonai:
Bendras (8 450) 32 962, (8 615) 11 085
Budintis (8 646) 03 009
El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-09

Klausimai, atsiliepimai, pasiūlymai