Kas mes?

Apie centrą

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – teikti socialines paslaugas dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiems...