Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

SKELBIAMA ATRANKA BUHALTERIO PAREIGOMS EITI

 Skelbiama atranka VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro (viešoji įstaiga, Rotušės g. 16 A, Biržai, kodas 300095268) buhalterio (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms eiti (pareigybės lygis – A2).

Darbo pobūdis – tvarkyti Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro padalinio – Globos centro buhalterinę apskaitą. Plačiau – pareigybės aprašyme.
Darbo krūvis – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę).
Pareiginės algos koeficientas – 6,5 (pareiginės algos baziniai dydžiai).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kai 2 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus apskaitą;
3. žinoti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus finansų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės srityse;
4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6. žinoti dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
7. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Outlook;
8. mokėti dirbti su UAB „Nevdos“ finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema „Biudžetas VS“;

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
2. Asmenybės tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Įgytą kvalifikaciją ir gebėjimus dirbti su finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dokumentai teikiami siunčiant paštu (registruotu laišku) adresu Rotušės g. 16 A, Biržai arba siunčiant elektroniniu paštu birzai.socpaslaugos@gmail.com

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 1d. iki birželio 14 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Apie numatomą atrankos datą pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti elektroninio ryšio priemonėmis.
Išsamesnė informacijos apie atranką: tel. 861641077.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-31