Globa (rūpyba)

Globa (rūpyba)

Kaip tapti globėju?

Įvaikinimas

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Tai laikinasis vaiko globėjas, kuris prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Budinčio  globotojo funkcijos:
- prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
- veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
- nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus;
- Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti:
--- sugrąžintas į biologinę šeimą,
--- jam  nustatyta nuolatinė globa,
--- jis bus įvaikintas.
- vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
– Vienkartinė išmoka 1 vaiko vietai įkurti – 10 BSI (490 Eur);
– Atlygis budinčiam globotojui, sudariusiam tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį – 1 MMA (840 Eur);
– Atlygis didinamas po 0,75 MMA (630 Eur) per mėnesį už kiekvieną faktiškai perduotą prižiūrėti vaiką, vyresnį nei 1 (vieneri) metai;
– Atlygis didinamas po 1,0 MMA (840 Eur) per mėnesį už kiekvieną faktiškai perduotą prižiūrėti vaiką iki 1 (vienerių) metų amžiaus, paauglį nuo 12 metų ar vaiką su negalia;
– Nuo 2023 m. sausio 1 d. padidintas ir diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:
- vaikams iki 6 metų  skiriama 5,2 BSI (254,8 Eur) išmoka;
- vaikams nuo 6 iki 12 metų skiriama 6 BSI (294 Eur) išmoka;
- vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams, neatsižvelgiant į jų amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja skiriama 6,5 BSI (318,5 Eur) išmoka.
– Globos rūpybos tikslinis priedas – 196 Eur;
– Išmoka vaikui – 85,75 Eur (pervedama į globojamo vaiko vardu atidarytą sąskaitą).

Globa šeimoje

GLOBĖJAS (RŪPINTOJAS)

Fizinis asmuo, atitinkantis Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus:
- globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais;
- globėjas giminaitis.

GLOBĖJO (RŪPINTOJO) GAUNAMOS IŠMOKOS:
– Nuo 2023 m. sausio 1 d. padidintas ir diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:
– vaikams iki 6 metų  skiriama 5,2 BSI (254,8 Eur) išmoka;
– vaikams nuo 6 iki 12 metų skiriama 6 BSI (294 Eur) išmoka;
– vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams, neatsižvelgiant į jų amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja skiriama 6,5 BSI (318,5 Eur) išmoka.
– Globos rūpybos tikslinis priedas – 196 Eur;
– Išmoka vaikui – 85,75 Eur;
– Papildoma išmoka vaikui – 50,47 Eur (skiriama neįgaliam vaikui, taip pat kiekvienam vaikui iš gausios ar nepasiturinčios šeimos);
– Globos rūpybos tikslinis priedas – 196 Eur (skiriama globėjams (rūpintojams), kurie su globojamu vaiku nėra susieti giminystės ryšiais).

Globa šeimynoje

ŠEIMYNA
Šeimyna – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Šeimyna yra vaikų globėjas (rūpintojas) užtikrinantis šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų teisių ir  interesų įgyvendinimą bei apsaugą, teikiantis vaikams socialinę globą, reikiamą pagalbą pagal individualius vaikų poreikius šeimos aplinkoje.

ŠEIMYNOS ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Šeimynai mokamas atlygis – 1050 Eur;
- Nuo 2023 m. sausio 1 d. padidintas ir diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:
- vaikams iki 6 metų  skiriama 5,2 BSI (254,8 Eur) išmoka;
- vaikams nuo 6 iki 12 metų skiriama 6 BSI (294 Eur) išmoka;
- vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams, neatsižvelgiant į jų amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja skiriama 6,5 BSI (318,5 Eur) išmoka.
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 196 Eur;
- Pagalbos pinigai – 196 Eur;
- Išmoka vaikui – 85,75 Eur (pervedama į globojamo vaiko vardu atidarytą sąskaitą);
- Papildoma išmoka  vaikui – 50,47 Eur (skiriama neįgaliam vaikui, taip pat kiekvienam vaikui iš gausios ar nepasiturinčios šeimos. Pervedama į globojamo vaiko vardu atidarytą sąskaitą).

Globos centre dirba ir paslaugas bei pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti teikia:

• Globos centro padalinio vedėja, tarnybos atestuotas asmuo – Vaida Markuckienė, tel. (8 674) 84 182.
• Globos koordinatorė – Gintarė Lukšienė, tel. ( 8 677) 97 428.
• Globos koordinatorė – Kristina Grunskienė, tel. (8 645) 22 897.
• Tarnybos atestuotas asmuo – Jolanta Jasinskytė, tel. (8 674) 84 175.
• Tarnybos atestuotas asmuo – Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797.
• Psichologas.

Dėl informacijos galite kreiptis:

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras Globos centras
Vytauto g. 32, Biržai (III aukštas)
el. p. birzugloboscentras@gmail.com; birzai.socpaslaugos@gmail.com; avadyba.birzai@gmail.com.
Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
V: 8:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-12