Globa (rūpyba)

Globa (rūpyba)

Kaip tapti globėju?

Įvaikinimas

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Tai laikinasis vaiko globėjas, kuris prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Budinčio  globotojo funkcijos:
- prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
- veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
- nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus;
- Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti:
--- sugrąžintas į biologinę šeimą,
--- jam  nustatyta nuolatinė globa,
--- jis bus įvaikintas.
- vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Vienkartinė išmoka 1 vaiko vietai įkurti – 10 BSI (390 Eur);
- Atlygis budinčiam globotojui sudariusiam tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį – 1 MMA (607 Eur);
- Atlygis didinamas po 0,25 MMA (151,75 Eur) per mėnesį už apgyvendintą pirmą vaiką budinčio globotojo šeimoje;
- Atlygis didinamas po 0,8 MMA (485,60 Eur) per mėnesį už antrą ir paskesnį apgyvendintą vaiką budinčio globotojo šeimoje;
- Globos rūpybos išmoka – 156 Eur;
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 156 Eur;
- Išmoka vaikui – 60,06 Eur (pervedama į globojamo vaiko vardu atidarytą sąskaitą).
 
GLOBĖJAS (RŪPINTOJAS)

Fizinis asmuo, atitinkantis Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus:
- globėjas, nesusisijęs giminystės ryšiais;
- globėjas giminaitis;
- šeimynos dalyvis.

GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Globos rūpybos išmoka – 156 Eur;
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 156 Eur;
- Pagalbos pinigai, vaikus globojančioms šeimoms – 156 Eur;
- Išmoka vaikui – 60,06 Eur.

GLOBĖJO GIMINAIČIO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Globos rūpybos išmoka – 156 Eur;
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 156 Eur;
- Išmoka vaikui – 60,06 Eur.

ŠEIMYNOS ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Šeimynai mokamas atlygis – 706,37 Eur;
- Globos rūpybos išmoka – 156 Eur;
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 156 Eur;
- Pagalbos pinigai – 156 Eur;
- Išmoka vaikui – 60,06 Eur (pervedama į globojamo vaiko vardu atidarytą sąskaitą).

Daugiau informacijos apie globą šeimynoje

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro padalinys nuo 2018 m. spalio 30 dienos yra partneriai ir dalyvauja projekte: Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Šio projekto pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, šeimynoms yra teikamos nemokamos socialinės paslaugos.

Globos centre dirba ir paslaugas bei pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti teikia:

• Globos koordinatorė – Gintarė Lukšienė, tel. (8 674) 84 182.
• Globos koordinatorė – Kristina Grunskienė, tel. (8 645) 22 897.
• Atestuota darbuotoja – Jolanta Jasinskytė, tel. (8 674) 84 175.
• Atestuoja darbuotoja – Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797.
• Psichologas.

Dėl informacijos galite kreiptis:

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras Globos centras
Vytauto g. 32, Biržai (III aukštas)
el. p. birzugloboscentras@gmail.com; birzai.socpaslaugos@gmail.com; avadyba.birzai@gmail.com.
Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
V: 8:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-13