Globa (rūpyba)

Globa (rūpyba)

Kaip tapti globėju?

Įvaikinimas

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Tai laikinasis vaiko globėjas, kuris prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Budinčio  globotojo funkcijos:
- prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
- veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
- nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus;
- Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti:
--- sugrąžintas į biologinę šeimą,
--- jam  nustatyta nuolatinė globa,
--- jis bus įvaikintas.
- vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
– Vienkartinė išmoka 1 vaiko vietai įkurti – 10 BSI (400 Eur);
– Atlygis budinčiam globotojui, sudariusiam tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį – 1 MMA;
– Atlygis didinamas po 0,75 MMA per mėnesį už kiekvieną vyresnį nei vieneri metai vaiką, apgyvendintą budinčio globotojo šeimoje;
– Atlygis didinamas po 1 MMA per mėnesį už kūdikį ir paauglį, nuo 12 metų ar vaiką su negalia, apgyvendintą budinčio globotojo šeimoje;
– Globos rūpybos išmoka – 160 Eur;
– Globos rūpybos tikslinis priedas – 160 Eur;
– Išmoka vaikui – 70 Eur (pervedama į globojamo vaiko vardu atidarytą sąskaitą).

Globa šeimoje

GLOBĖJAS (RŪPINTOJAS)

Fizinis asmuo, atitinkantis Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus:
- globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais;
- globėjas giminaitis.

GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Globos rūpybos išmoka – 160 Eur;
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 160 Eur;
- Pagalbos pinigai, vaikus globojančioms šeimoms – 160 Eur;
- Išmoka vaikui – 70 Eur.

GLOBĖJO GIMINAIČIO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Globos rūpybos išmoka – 160 Eur;
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 160 Eur;
- Išmoka vaikui – 70 Eur.

Globa šeimynoje

ŠEIMYNA
Šeimyna – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Šeimyna yra vaikų globėjas (rūpintojas) užtikrinantis šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų teisių ir  interesų įgyvendinimą bei apsaugą, teikiantis vaikams socialinę globą, reikiamą pagalbą pagal individualius vaikų poreikius šeimos aplinkoje.

ŠEIMYNOS ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:
- Šeimynai mokamas atlygis – 747,09 Eur;
- Globos rūpybos išmoka – 160 Eur;
- Globos rūpybos tikslinis priedas – 160 Eur;
- Pagalbos pinigai – 160 Eur;
- Išmoka vaikui – 70 Eur (pervedama į globojamo vaiko vardu atidarytą sąskaitą).

Globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, priklauso Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama maisto produktais ir higienos prekėmis.
Teisė gauti šią paramą nustatoma įvertinus globojamo (rūpinamo) vaiko gaunamas pajamas. Į globojamo (rūpinamo) vaiko pajamas yra įskaitoma globos (rūpybos) išmoka (160 eurų), taip pat vaikui mokamos šalpos išmokos (t. y., šalpos našlaičių pensija, šalpos neįgalumo pensija), jeigu tokias globojamas vaikas gauna. Tuo tarpu išmoka vaikui (vaiko pinigai) ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas nėra laikoma globojamo vaiko pajamomis.
Dėl paramos globojamo vaiko atstovas turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro padalinys nuo 2018 m. spalio 30 dienos yra partneriai ir dalyvauja projekte: Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Šiuo projektu globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, šeimynoms yra teikamos nemokamos socialinės paslaugos.

Darbo dienomis nuo 12 iki 20 val. norintiems gauti informaciją, susijusią su globa, budinčio globotojo veikla, įvaikinimu, galima konsultuotis Įvaikinimo ir globos skambučių linijoje, nemokamu numeriu 8-800 00207, rašyti laišką el. p. klausk@viskasapiegloba.lt arba GLOBOS CENTRAI svetainėje.

Globos centre dirba ir paslaugas bei pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti teikia:

• Globos centro padalinio vadovė (globos koordinatorė) – Vaida Markuckienė, tel. (8 674) 84 182.
• Globos koordinatorė – Kristina Grunskienė, tel. (8 645) 22 897.
• Tarnybos atestuotas asmuo – Jolanta Jasinskytė, tel. (8 674) 84 175.
• Tarnybos atestuotas asmuo – Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797.
• Psichologas.

Dėl informacijos galite kreiptis:

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras Globos centras
Vytauto g. 32, Biržai (III aukštas)
el. p. birzugloboscentras@gmail.com; birzai.socpaslaugos@gmail.com; avadyba.birzai@gmail.com.
Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
V: 8:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-18