Dienos socialinė globa institucijoje

Atgal

Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Šios paslaugos tikslas – padėti sutrikusio intelekto ar kompleksinę neįgalią turintiems asmenims integruotis į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius gebėjimus.

Dienos centre teikiamos šios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, ugdymo organizavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugų organizavimo, psichologinės pagalbos organizavimo, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, sveikatos priežiūros organizavimo  ir kitos asmens poreikius atitinkančios paslaugos.
 
Dienos centro darbo laikas 7.30 -17.30 val.

Būsimam paslaugų gavėjui ar jo globėjui, rūpintojui užtikrinama galimybė susipažinti su socialinės globos įstaiga ir čia teikiamomis paslaugomis.
Suteikiamos specialaus transporto paslaugos asmeniui atvežti į dienos socialinės globos centrą ir parvežti iš jo.
2 kartus per dieną organizuojamas maitinimas (pusryčiai ir pietūs).
Centre dirba socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas ir muzikos vadovas. Specialistai siekia užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą:
– Sudaryti asmeniui fizinio aktyvumo, kultūrinių poreikių tenkinimo, laisvalaikio užimtumo galimybes. Jas pritaikyti individualiai, atsižvelgiant į asmens nuomonę, įgūdžius, psichologinę būseną ir asmens sveikatos būklę;
– Esant poreikiui, asmeniui užtikrinti individuali, pagalba apsirengiant, valgant, tvarkantis ir kita;
– Asmeniui sudaromos sąlygos poilsiui ir miegui dienos metu, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė;
– Asmuo skatinamas būti kuo daugiau savarankiškas, sudaromos sąlygos jo savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti, padedama lavinti asmens dėl sveikatos būklės neturimus ar prarastus higienos bei savitvarkos gebėjimų įgūdžius;
– Asmeniui pagal poreikius užtikrinama pagalba atliekant buitines, savitvarkos bei saviraiškos funkcijas, lavinami jo bendravimo gebėjimai.
Asmenys (jų globėjai ar rūpintojai), pageidaujantys gauti dienos socialinės globos institucijoje paslaugas, kreipiasi į Biržų rajono Socialinės paramos skyrių ar savo seniūnijos socialinio darbo organizatorių.
Socialinių paslaugų gavėjas (paslaugų gavėjo rūpintojas, globėjas) moka 20 procentų savo pajamų už suteiktas paslaugas per mėnesį.

Mus rasti galite Facebook paskyroje „Biržų neįgaliųjų dienos centras

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-03