Bendrosios socialinės paslaugos

Atgal

Bendrosios socialinės paslaugos

Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:
1. informavimas;
2. konsultavimas;
3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
4. maitinimo organizavimas;
5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
6. transporto organizavimas;
7. sociokultūrinės paslaugos;
8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą asmeniui (šeimai) suteikimas.

Konsultavimas – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Tarpininkavimas ir atstovavimas - pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Transporto organizavimas - paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Kiekvieną dieną, Centro dienos užimtumo grupių lankytojai atvežami į ugdymo įstaigas ir pervežami į namus.

Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Teikiant šias paslaugas, asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Veikla organizuojama pagal poreikį.

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena.
Centre teikiamos drabužių skalbimo paslaugos ir dušo.

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga, padedantis išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-28