Biržų bendruomeniniai šeimos namai

Atgal

Biržų bendruomeniniai šeimos namai

 

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Všį Biržų rajono socialinių paslaugų centras nuo birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.
Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose.  Všį Biržų rajono socialinių paslaugų centras kartu su projekto vykdytoju - Europos socialinio fondo agentūra - įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.
Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Všį Biržų rajono socialinių paslaugų centro Biržų bendruomeninius šeimos namus adresu:
Vytauto 32, Biržai (3 aukštas iš kiemo pusės), tel. +370 674 83 859, el.p seimai.paslaugos@gmail.com.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa.
Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. Všį Biržų rajono socialinių paslaugų centrui iš projekto skirta iki 543 783,24 Eur.
Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Nuotraukos šaltinis: freepik.com

Biržų rajono savivaldybė 2018 m. liepos mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas bei užtikrinti paslaugų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Tuo tikslu Globos centro patalpose buvo įkurti Biržų bendruomeniniai šeimos namai.

Bendruomeninių šeimos namų funkcijos:
1. Organizuoti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, o prireikus ir jas teikti.
2. Informuoti asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, konsultuoti juos šių paslaugų teikimo klausimais.
3. Informuoti tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą.
4. Organizuoti bendruomenės įtraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) teikimą.
5. Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinio darbo mikrolygmeniu, mezolygmeniu ir makrolygmeniu).
6. Skelbti informaciją apie vykdomą veiklą.

Nuo šių metų gegužės mėnesio organizuojamos ir vykdomos  atnaujintos kompleksinės veiklos, numatytos projekte „Kompleksinės paslaugos KOPA“:  
1. Individualių ir (ar) grupinių psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijų organizavimas, asmenims patiriantiems sunkumų gyvenime ir (ar) šeimoje.
2. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
3. Socialinių įgūdžių ugdymo grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai.
4. Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.
5. Šeimos mediacija– paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.
6. Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.
Esant poreikiui vykdomos vaikų priežiūros (bendruomeninių namų patalpose, kitų projekto veiklų metu) , pavežėjimo paslaugos.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į socialinę darbuotoją, koordinuojančią Biržų bendruomeninių šeimos namų veiklas, Martyną Šlyžienę tel. +370 674 83 859, el.p. seimai.paslaugos@gmail.com. Adresas Vytauto 32, Biržai (3 aukštas iš kiemo pusės).

Bendruomeninių šeimos namų veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.
Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“  vykdytojas yra Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).  Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28