Biržų bendruomeniniai šeimos namai

Atgal

Biržų bendruomeniniai šeimos namai

Biržų rajono savivaldybė 2018 m. liepos mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas bei užtikrinti paslaugų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Tuo tikslu Globos centro patalpose buvo įkurti Biržų bendruomeniniai šeimos namai.

Biržų bendruomeniniai šeimos namai organizuoja bei koordinuoja kompleksiškai teikiamas paslaugas visoms šeimoms Biržų rajone. Informavimas, paslaugų organizavimas bei koordinavimas organizuojamas užtikrinant „vieno langelio“ principą.

Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone:

Psichologo konsultacijos teikiamos asmenims ir jų šeimoms bei artimiesiems, kurie išgyvena krizes, patiria ar patyrė traumuojančius emocinius išgyvenimus: nedarbą, netektis, ligos, šeimos nario neįgalumo atsiradimą, vaiko globos nustatymo atvejus (dėl tėvų mirties, ligų, laikino išvykimo), vieno iš tėvų emigraciją dėl darbo, partnerio/sutuoktinio neištikimybę ar paprasčiausius nesusipratimus, atsirandančius dėl vieno iš partnerio/sutuoktino komunikacijos stokos ir sukeliančius įtampą šeimoje ir pan.

Konsultuoja psichologė: Jolita Stipinienė.

Šeimos mediacijos paslauga – tai  pagalba šeimoms, patiriančioms konfliktines skyrybas, kilus ginčui dėl vaiko (santuokos nutraukimo atvejais sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku, išlaikymo klausimus), pagalba konfliktinių situacijų metu tarp tėvų ir vaikų siekiant taikaus šeimyninių ginčų sprendimo būdo. Plačiau apie šeimos mediaciją galite paskaityti:  http://www.pertvarka.lt/mediacija/.

Mediatorė: Kristina Jonėnienė

Šeimų erdvė – tai įvairūs užsiėmimai šeimų nariams, padedantys spręsti kylančius sunkumus (pvz., bendri patyriminiai užsiėmimai, situacijų simuliacijos, fokus grupės, diskusijos ir kt.). Užsiėmimai vyksta keturiose skirtingose patalpose Biržų mieste ir rajone.

Paslaugą teikia labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ Kęstučio g. 12, Biržai

Asmeninio asistento paslauga – tai pagalba, kuri teikiama vienam asmeniui iki 4 val. per dieną namų ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), padedanti įgalinti asmens savarankiškumą bei užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). Paslaugas teikia VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras.

Vaikų priežiūros paslauga teikiama visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo 3 metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą ir ne ilgiau kaip 4 valandas per dieną. Paslauga gali naudotis asmenys tiek dalyvaujantys projekto veiklose (mokymuose, specialistų konsultacijų metu), tiek norėdami derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, norėdami susitvarkyti aktualius reikalus. 

Paslaugą teikia labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ Kęstučio g. 12, Biržai

Pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Mokymų tikslas yra suteikti tėvams, auginantiems vaikus, žinių ir įgūdžių, padedančių saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti pagarbius tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius sunkumus bei nesusipratimus. Mokymus veda kvalifikuoti lektoriai.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos į projekto veiklas galima kreiptis į veiklų koordinatorę Martyną Šlyžienę.PROJEKTO PARTNERIAI

 Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-03