Biržų bendruomeniniai šeimos namai

Atgal

Biržų bendruomeniniai šeimos namai

Biržų rajono savivaldybė 2018 m. liepos mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas bei užtikrinti paslaugų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Tuo tikslu Globos centro patalpose buvo įkurti Biržų bendruomeniniai šeimos namai.

Bendruomeninių šeimos namų funkcijos:
1. Organizuoti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, o prireikus ir jas teikti.
2. Informuoti asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, konsultuoti juos šių paslaugų teikimo klausimais.
3. Informuoti tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą.
4. Organizuoti bendruomenės įtraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) teikimą.
5. Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (socialinio darbo mikrolygmeniu, mezolygmeniu ir makrolygmeniu).
6. Skelbti informaciją apie vykdomą veiklą.

Nuo šių metų gegužės mėnesio organizuojamos ir vykdomos  atnaujintos kompleksinės veiklos, numatytos projekte „Kompleksinės paslaugos KOPA“:  
1. Individualių ir (ar) grupinių psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijų organizavimas, asmenims patiriantiems sunkumų gyvenime ir (ar) šeimoje.
2. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
3. Socialinių įgūdžių ugdymo grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai.
4. Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.
5. Šeimos mediacija– paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.
6. Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.
Esant poreikiui vykdomos vaikų priežiūros (bendruomeninių namų patalpose, kitų projekto veiklų metu) , pavežėjimo paslaugos.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į socialinę darbuotoją, koordinuojančią Biržų bendruomeninių šeimos namų veiklas, Martyną Šlyžienę tel. 8 674 83 859, el.p. seimai.paslaugos@gmail.com. Adresas Vytauto 32, Biržai (3 aukštas iš kiemo pusės).

Bendruomeninių šeimos namų veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.
Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“  vykdytojas yra Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).  Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-18