Biržų bendruomeniniai šeimos namai

Atgal

Biržų bendruomeniniai šeimos namai

Biržų rajono savivaldybė 2018 m. liepos mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas bei užtikrinti paslaugų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Tuo tikslu Globos centro patalpose buvo įkurti Biržų bendruomeniniai šeimos namai.
Biržų bendruomeniniai šeimos namai organizuoja bei koordinuoja kompleksiškai teikiamas paslaugas visoms šeimoms Biržų rajone. Informavimas, paslaugų organizavimas bei koordinavimas organizuojamas užtikrinant „vieno langelio“ principą.

 

Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone:

Psichologo konsultacijos teikiamos asmenims ir jų šeimoms bei artimiesiems, kurie išgyvena krizes, patiria ar patyrė traumuojančius emocinius išgyvenimus: nedarbas, netektys, ligos, šeimos nario neįgalumo atsiradimas, vaiko globos nustatymo atvejai (dėl tėvų mirties, ligų, laikino išvykimo), vieno iš tėvų emigracija dėl darbo, partnerio/sutuoktinio neištikimybė ar paprasčiausi nesusipratimai, atsirandantys dėl vieno iš partnerio/sutuoktino komunikacijos stokos ir sukeliantys įtampą šeimoje ir pan.
Konsultuoja psichologės: Raminta Gagienė ir Vilma Gaigalaitė
 
Šeimos mediacijos paslauga – tai  pagalba šeimoms, patiriančioms konfliktines skyrybas, kilus ginčui dėl vaiko (santuokos nutraukimo atvejais sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku, išlaikymo klausimus), pagalba konfliktinių situacijų metu tarp tėvų ir vaikų siekiant taikaus šeimyninių ginčų sprendimo būdo. Plačiau apie šeimos mediaciją galite paskaityti:  http://www.pertvarka.lt/mediacija/.
Mediatorius: Patrikas Skrudupis
 
Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos  teikiamos  asmenims ar šeimoms, susidūrusiems su sunkumais siekiant sustiprinti asmens ar asmenų grupių socialinį funkcionavimą, santykius tarp žmogaus ir jo aplinkos.
Konsultuoja socialinės darbuotojos: Jurgita Levonienė ir Rasa Jankauskienė
 
Grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos teikiamos šeimoms, susidūrusiomis su sunkumais, turinčioms panašią gyvenimišką patirtį, siekiant atkurti susilpnėjusius gebėjimus bei įveikti disfunkciją. Šeimoms  vedami mokymai grupėse harmoningo šeimos gyvenimo palaikymo klausimais (grupėse dalyvauja iki 10 asmenų).
Konsultuoja socialinės darbuotojos: Jurgita Levonienė ir Rasa Jankauskienė
 
Šeimų erdvė – tai įvairūs užsiėmimai šeimų nariams, padedantys spręsti kylančius sunkumus (pvz., bendri patyriminiai užsiėmimai, situacijų simuliacijos, fokus grupės, diskusijos ir kt.). Užsiėmimai vyksta keturiose skirtingose patalpose Biržų mieste ir rajone.
Paslaugą teikia partneriai:
Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ Kęstučio g. 12, Biržai
VšĮ „Pagalbos centras“  Respublikos g. 9, Biržai
 
Šeimų stovyklos, kurių metu šeimos galės bendrauti, dalintis patirtimi, užmegzti ryšius, pabūti su vaikais. Taip pat šeimų stovyklose vyksta mokymai/pokalbiai su tėvais apie kokybiškai praleistą laiką šeimoje, pareigų/atsakomybių pasidalinimą, vaikų įgalinimą spręsti paprastas problemas ir pan.
 
Vaikų priežiūros paslauga teikiama visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo 3 metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą ir ne ilgiau kaip 4 valandas per dieną. Paslauga gali naudotis asmenys tiek dalyvaujantys projekto veiklose (mokymuose, specialistų konsultacijų metu), tiek norėdami derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, norėdami susitvarkyti aktualius reikalus. 
Paslaugą teikia partneriai:
Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ Kęstučio g. 12, Biržai
VšĮ „Pagalbos centras“  Respublikos g. 9, Biržai
 
Pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Mokymų tikslas yra suteikti tėvams, auginantiems vaikus, žinių ir įgūdžių, įgalinančių juose saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti pagarbius tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius sunkumus bei nesusipratimus. Mokymus veda kvalifikuoti lektoriai.
 
Šeimos finansų planavimo mokymai – tai mokymai apie įvairius šeimos gyvenime reikalingus asmeninių finansų teisingo planavimo ir sėkmingo valdymo įgūdžius: sekti savo pajamas ir išlaidas, valdyti santaupas ir paskolas, susidaryti šeimos finansinį planą. Finansų planavimo mokymai – tai galimybė sužinoti apie šeimos pajamų didinimą, produktyvų investavimą ir kitas efektyvias pinigų gausinimo priemones, verslo kūrimą bei finansinę laisvę ir pan.
 
Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos į projekto veiklas galima kreiptis į veiklų koordinatorę Gitaną Armakavičienę.
PROJEKTO PARTNERIAI

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-22