Atvejo vadyba

Atvejo vadyba

Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centre yra  teikiamos paslaugos socialinius sunkumus patiriančioms šeimoms taikant pagalbos vaikui ir šeimai metodą, kuris įteisintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir vadinamas atvejo vadyba.

Pagrindinės Globos centro funkcijos susijusios su atvejo vadyba:
• pagalbos vaikui ir šeimai teikimas ir koordinavimas, šeimos poreikių vertinimas;
• atvejo vadybos posėdžių organizavimas;
• pagalbos plano šeimai sudarymas;
• bendradarbiavimas su įvairiomis pagalbą vaikui ir šeimai teikiančiomis institucijomis;
• socialinų paslaugų teikimas;
• pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
• atvejo vadybos proceso užbaigimas.

Su šeimomis, auginančiomis vaikus, dirba 5 atvejo vadybininkės:
• Jūratė Petrauskienė, tel. (8 674) 83 797 (Pačeriaukštės sen., Biržų miestas).
• Ingrida Butkevičiūtė, tel. (8 674) 83 861 (Vabalninko sen., Parovėjos sen.).
• Eligija Balčiūnienė, tel. (8 674) 83 682 (Pabiržės sen., Papilio sen.).
• Indra Leliukė, tel. (8 674) 83 782 (N. Radviliškio sen., Širvėnos sen., Biržų miestas).
• Martyna Šlyžienė, tel. (8 674) 83 859 (Pabiržės sen., Papilio sen.).

Biržų rajono seniūnijose socialines paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus, teikia 12 socialinių darbuotojų:
• Dalė Mukienė (Biržų m.), tel. (8 616) 26 959.
• Sandra Šeliauskienė (Biržų m.), tel. (8 679) 46 026.
• Zinaida Palšytė (Biržų m.), tel. (8 664) 33 279.
• Lauryna Mušauskė (Biržų m.), tel. (8 675) 74 133.
• Solvita Martinonienė (Širvėnos sen.), tel. (8 618) 04 978.
• Aušra Briedienė (Parovėjos sen.), tel. (8 685) 28 224.
• Rasa Kučinskienė (Pačeriaukštės sen.), tel. (8 620) 63 557.
• Virginija Bložienė (Pabiržės sen.), tel. (8 616) 26 844.
• Svetlana Vaitaitienė (Nem. Radviliškio sen.), tel. (8 674) 69 459.
• Ramutė Klezienė (Vabaninko sen.), tel. (8 675) 54 003.
• Kristina Stašytė (Vabaninko sen.), tel. (8 616) 26 299.
• Vilija Vaitkevičienė (Papilio sen.), tel. (8 616) 26 204.

Į atvejo vadybininkes galite kreiptis:

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras Globos centras
Vytauto g. 32, Biržai (III aukštas)
el. p. avadyba.birzai@gmail.com.
Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
V: 8:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-07