Dienos socialinė globa asmens namuose

Atgal

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos gavėjai:
1. vaikas su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuriam pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis bei kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2. suaugęs asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuris pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra pripažintas nedarbingu bei kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
3. senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Dienos socialinė globa asmens namuose susideda iš šių paslaugų – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, asmens higienos paslaugos (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant, skalbimas, lyginimas), kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Mokesčio už dienos socialinę globą dydis nustatomas vadovaujantis:
1. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-129 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.

Asmenys, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamas paslaugas moka:

Jei asmuo gyvena vienas, moka:

- 10 procentų nuo savo gaunamų pajamų už 10 val. per savaitę;
- 15 procentų nuo savo gaunamų pajamų už 20 val. per savaitę;
- 20 procentų nuo savo gaunamų pajamų už 30 val. per savaitę;

Jei asmuo gyvena šeimoje, moka:

- 10 procentų nuo savo šeimos gaunamų pajamų už 10 val. per savaitę;
- 20 procentų nuo savo šeimos gaunamų pajamų už 20 val. per savaitę;
- 30 procentų nuo savo šeimos gaunamų pajamų už 30 val. per savaitę.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-04