Pagalba į namus

Pagalba į namus

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Ši paslauga priklauso socialinės priežiūros grupei, kuomet asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.
Pagalbos į namus socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-157„Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-224 „Dėl savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo“.
 
Pagalbos į namus gavėjai:
- suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
- senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
- vaikai su negalia ir jų šeimos;
- kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
 
Paslaugos sudėtis:
- informavimas,
- konsultavimas,
- tarpininkavimas ir atstovavimas,
- bendravimas,
- maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,
- pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.),
- lydėjimas į įvairias įstaigas, sveikatos priežiūros organizavimas,
- ūkio darbai,
- kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.
 
Dėl pagalbos į namus paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba savo gyvenamosios vietovės seniūnijos socialinį darbuotoją.
 
Šios paslaugos teikimo trukmė ir sudėtis kiekvienam asmeniui nustatoma individualiai. Socialinių paslaugų kataloge yra numatyta iki 10 val. per savaitę, konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius ir turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Šias paslaugas organizuoja ir teikia Centro socialiniai darbuotojai, lankomosios priežiūros ir kiti specialistai.
 
Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugą nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (mažiau nei 244 Eur.), pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai.
 
Asmenys, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamas paslaugas moka:
10 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos  nuo 2 iki 3 VRP;
40 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos nuo 3 iki 4 VRP;
60 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos nuo 4 iki 5 VRP;
100 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos virš  5 VRP.
Valstybės remiamos pajamos (VRP) – 122 Eur.
Pagalbos į namus vienos valandos  paslaugos kaina 4,30 Eur.
Patvirtina Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. T -136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“.
 
Vadovaujantis VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 280 „Dėl mokamų pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ teikiamos mokamos pagalbos į namus paslaugos, nevertinant asmens finansinių galimybių ir paslaugų poreikio. Tuomet už paslaugas mokama pilna kaina – 4,30 Eur.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-04-25