Pagalba į namus

Pagalba į namus

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Ši paslauga priklauso socialinės priežiūros grupei, kuomet asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.
Pagalbos į namus socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Pagalbos į namus gavėjai:
- suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
- senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
- vaikai su negalia ir jų šeimos;
- kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
 
Patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas:
1. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas.
2. Maitinimo organizavimas:
2.1. maisto produktų  pirkimas,
2.2. maisto ruošimas,
2.3. palydėjimas į parduotuvę,
2.4. karšto maisto atnešimas,
2.5. pagalba valgant (maitinimas).
3. Pagalba buityje ir namų ruošoje:
3.1. indų plovimas,
3.2. skalbimas skalbimo mašina asmens namuose,
3.3. skalbimo organizavimas,
3.4. lovos klojimas ir patalynės keitimas,
3.5. higienos priemonių ir vandens paruošimas,
3.6. pagalba maudantis,
3.7. namo, buto tvarkymas,
3.8. langų valymas, užuolaidų keitimas.
4. Sveikatos priežiūros organizavimas:
4.1. medikamentų pirkimas,
4.2. gydytojo iškvietimas,
4.3. registracija pas specialistus,
4.4. palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą (rajono teritorijoje).
5. Ūkio darbai:
5.1. buitinių prietaisų remonto, avalynės ir drabužių taisymo organizavimas
5.2. kuro įsigijimo organizavimas,
5.3. kuro atnešimas, krosnies iškūrenimas,
5.4. aplinkos tvarkymo organizavimas,
5.5. sniego nukasimas.
6. Kitos paslaugos:
6.1. mokesčių mokėjimas,
6.2. dokumentų tvarkymas,
6.3. asmens naudojimo ir pramoninių prekių pirkimas,
6.4. asmens palydėjimas vykstant su reikalais (rajono teritorijoje),
6.5. vienkartinių pavedimų atlikimas.
 
Dėl pagalbos į namus paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba savo gyvenamosios vietovės seniūnijos socialinį darbuotoją.
 
Šios paslaugos teikimo trukmė ir sudėtis kiekvienam asmeniui nustatoma individualiai. Socialinių paslaugų kataloge yra numatyta iki 10 val. per savaitę, konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius ir turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Šias paslaugas organizuoja ir teikia Centro socialiniai ir individualios priežiūros darbuotojai.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugą nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (mažiau nei 314 Eur.), pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai.
 
Asmenys, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamas paslaugas moka:
- 10 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos  nuo 2 iki 3 VRP (pajamos 314-471 Eur., 1 val. kaina 0,88 Eur.);
- 40 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos nuo 3 iki 4 VRP (pajamos 471-628 Eur., 1 val. kaina 3,52 Eur.);
- 60 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos nuo 4 iki 5 VRP (pajamos 628-785 Eur., 1 val. kaina 5,28 Eur.);
- 100 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos virš  5 VRP (pajamos virš 785 Eur., 1 val. kaina 8,80 Eur.).

Valstybės remiamos pajamos (VRP) – 157 Eur.
Pagalbos į namus vienos valandos  paslaugos kaina 8,80 Eur.
Patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.

Vadovaujantis VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 280 „Dėl mokamų pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ teikiamos mokamos pagalbos į namus paslaugos, nevertinant asmens finansinių galimybių. Tuomet už paslaugas mokama pilna kaina – 8,80 Eur. už 1 val.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos skyrimas, teikimas ir mokėjimas nustatomas vadovaujantis:
1. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. gegužės 27 d.  įsakymu Nr. ĮV-534  „Dėl Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3.  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-04