Apie mus

Apie mus

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – teikti socialines paslaugas dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiems (neturintiems) savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi bei savo šeima.
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro steigimo„ nuspręsta įsteigti viešąją įstaigą Biržų rajono socialinių paslaugų centrą. Įstaiga buvo įregistruota 2005 m. kovo 10 d.

2008 m. kovo 13 d. atlikta pastato rekonstrukcija, įsigyti baldai bei įranga iš ES struktūrinių fondų ir LR Vyriausybės, Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšų už 2 653 623 litus.

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos funkcijos:

– socialinių paslaugų Biržų rajone įvairovės didinimas ir plėtra,
– žmonių su negalia įgūdžių ugdymas,
– informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas,
– psichologinės reabilitacijos plėtra per užimtumą, meno, muzikos, judesio, šviesos terapiją,
– neįgaliųjų saviraiškos, kūrybiškumo, bendradarbiavimo skatinimas,
– mokymas gyventi su savo liga ir jos pasekmėmis,
– galimybių užsiimti veikla pagal kiekvieno poreikius užtikrinimas,
– pagalbos namuose teikimas,
– specialaus transporto paslaugų teikimas,
– neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis aprūpinimas,
– intensyvios krizių įveikimo pagalbos teikimas,
– bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.
 
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-28