Globos centras

Atgal

Globos centras

Nuo 2018 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje yra įsteigti Globos centrai, kurie užtikrina galimybę globėjams (rūpintojams) ir įtėviams gauti nemokamas specialistų paslaugas. Paslaugų tikslas – užtikrinti globėjams ir įtėviams bei jų šeimose augantiems vaikams įvairiapusę, kompleksinę pagalbą. Paslaugos teikiamos tiek esamiems globėjams, kurie savo šeimose jau rūpinasi be tėvų globos likusias vaikais ir patiems vaikams, tiek asmenims, kurie planuoja ir ketina tapti globėjais ar įtėviais.
2018 m. kovo 29 d. Biržų rajono svivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-37, Viešąjai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui skirta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centras:
- teikia globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams bei jų prižiūrimiems vaikams socialinę, psichologinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą;
- organizuoja savitarpio pagalbos grupes, supervizijas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams;
- vykdo tęstinius mokymus globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams;
- organizuoja ir teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms ir globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams;
- vykdo globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių paiešką, mokymus pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikint vaikus.

Globos centrų veiklą reglamentuojaGLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

Dėl Globos centro paslaugų ir informacijos asmenys gali kreiptis darbo dienomis ir valandomis:
Pirmadienis – ketvirtadienis: 8.00 – 17.00 val.
Penktadienis: 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Informacija teikiama:
Vytauto  g. 32, Biržai (III aukštas),
tel. 8 674 84182 (globos koordinatorė Gintarė Lukšienė),
tel. 8645 22897 (globos koordinatorė Kristina Grunskienė),
tel. 8 674 84175 (atestuota darbuotoja Jolanta Jasinskytė),
tel. 8 674 83797 (atestuota darbuotoja Jūratė Petrauskienė),
el. paštas: birzugloboscentras@gmail.com

                                       

 

 VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras ieško psichologo, galinčio konsultuoti įtėvius, budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus) ir jų globojamus (rūpinamus) vaikus.
Darbo krūvis – 82 valandos per mėnesį.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrą: Rotušės g. 16 A, Biržai, tel.  (8 450) 32 962, el. p. birzai.socpaslaugos@gmail.com

Paskutinį kartą redaguota: 2019-09-18