Globos centras

Atgal

Globos centras

Nuo 2018 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje yra įsteigti Globos centrai, kurie užtikrina galimybę globėjams (rūpintojams) ir įtėviams gauti nemokamas specialistų paslaugas. Paslaugų tikslas – užtikrinti globėjams ir įtėviams bei jų šeimose augantiems vaikams įvairiapusę, kompleksinę pagalbą. Paslaugos teikiamos tiek esamiems globėjams, kurie savo šeimose jau rūpinasi be tėvų globos likusias vaikais ir patiems vaikams, tiek asmenims, kurie planuoja ir ketina tapti globėjais ar įtėviais.
2018 m. kovo 29 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-37, Viešajai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui skirta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centras:
– teikia globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams bei jų prižiūrimiems vaikams socialinę, psichologinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą;
– organizuoja savitarpio pagalbos grupes, supervizijas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams;
– vykdo tęstinius mokymus globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams;
- organizuoja ir teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms ir globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams;
- vykdo globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių paiešką, mokymus pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikint vaikus.

Globos centrų veiklą reglamentuojaGLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

Dėl Globos centro teikiamų paslaugų ir informacijos galima kreiptis darbo dienomis:
Vytauto  g. 32, Biržai (III aukštas)
Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
V: 8:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

Globos centro padalinio vedėja, tarnybos atestuotas asmuo – Vaida Markuckienė, tel. +370 674 84 182;
Globos koordinatorė – Gintarė Lukšienė, tel. +370 677 97 428;
Globos koordinatorė – Kristina Grunskienė, tel. +370 645 22 897;
Tarnybos atestuotas asmuo – Jolanta Jasinskytė, tel. +370 674 84 175;
Tarnybos atestuotas asmuo – Jūratė Petrauskienė, tel. +370 674 83 797.
El. paštas: birzugloboscentras@gmail.com
„Facebook“ puslapis: Vaikai yra vaikai. Biržai | Facebook                  

Nuo 2023 m. liepos 1 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras kartu su Biržų rajono savivaldybe dalyvauja projekte.

 

Projekto pavadinimas: „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“.
 
Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.
 
Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.
 
Projekto siekiami rezultatai:
– Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
– Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.
 
Projekto pradžia: 2023-07-01
Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.
 
Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val. ir penktadieniais nuo 8.00 iki 18.00 val. galite konsultuotis su vaiko teisių gynėjais, kurie yra pasirengę atsakyti į vaikų ir suaugusiųjų klausimus apie vaiko teisių įgyvendinimą šalyje, pakonsultuoti ir nukreipti pagalbos. Taip pat galite rašyti el. p. konsultacijos@vaikoteises.lt

 


Prasideda įtėvių ir globėjų mokymai Biržų rajone – YouTube

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28