Globos centras

Atgal

Globos centras

Nuo 2018 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje yra įsteigti Globos centrai, kurie užtikrina galimybę globėjams (rūpintojams) ir įtėviams gauti nemokamas specialistų paslaugas. Paslaugų tikslas – užtikrinti globėjams ir įtėviams bei jų šeimose augantiems vaikams įvairiapusę, kompleksinę pagalbą. Paslaugos teikiamos tiek esamiems globėjams, kurie savo šeimose jau rūpinasi be tėvų globos likusias vaikais ir patiems vaikams, tiek asmenims, kurie planuoja ir ketina tapti globėjais ar įtėviais.
2018 m. kovo 29 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-37, Viešajai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui skirta vykdyti Globos centro funkcijas.

Globos centras:
– teikia globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams bei jų prižiūrimiems vaikams socialinę, psichologinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą;
– organizuoja savitarpio pagalbos grupes, supervizijas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams;
– vykdo tęstinius mokymus globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams;
- organizuoja ir teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms ir globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams;
- vykdo globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių paiešką, mokymus pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikint vaikus.

Globos centrų veiklą reglamentuojaGLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

Dėl Globos centro teikiamų paslaugų ir informacijos galima kreiptis darbo dienomis:
Vytauto  g. 32, Biržai (III aukštas)
Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
V: 8:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

Globos centro padalinio vedėja, tarnybos atestuotas asmuo – Vaida Markuckienė, tel. 8 674 84 182;
Globos koordinatorė – Gintarė Lukšienė, tel. 8 677 97 428;
Globos koordinatorė – Kristina Grunskienė, tel. 8 645 22 897;
Tarnybos atestuotas asmuo – Jolanta Jasinskytė, tel. 8 674 84 175;
Tarnybos atestuotas asmuo – Jūratė Petrauskienė, tel. 8 674 83 797.
El. paštas: birzugloboscentras@gmail.com
„Facebook“ puslapis: Vaikai yra vaikai. Biržai | Facebook

                             

 

 


Prasideda įtėvių ir globėjų mokymai Biržų rajone – YouTube

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-10