Globos centras

Globos centras

JST logotopas
 
VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras – sertifikuotas JST programos dalyvis
Laukiame savanorių
 
2024 m. kovo 28 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras tapo sertifikuotu programos „Jaunimo savanoriška tarnyba“ Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalyviu. Sertifikatas suteiktas trejiems metams.

Kodėl to reikia?
VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centras teikia konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams, jų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti. Skatina vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą bei tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą,  jo interesų ir teisių gynimą ir atstovavimą šeimai artimoje aplinkoje, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje.
Manome, kad savanoriai galėtų prisidėti prie globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimo (reklaminių filmų, skrajučių, įrašų socialiniuose tinkluose maketavimo ir kūrimo, lankstinukų gaminimo ir platinimo), taip pat organizuoti ir vesti šventes, renginius, prevencines veiklas, temines popietes ir k.t. globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams. Su globos centro komanda dalyvautų globos viešinimo renginiuose, akcijose, seminaruose, išvykose, žygiuose.

Ši programa skirta jaunimui iki 29 metų. Tai puiki galimybė vyresniųjų klasių mokiniams gauti papildomų balų stojant į aukštąsias mokyklas!

Trukmė
Globos centras gali priimti 1 savanorį, veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius (grafiką būtų galima derinti individualiai).

Ką siūlome?
Ieškome kūrybingų, veiklių, atsakingų, iniciatyvių, motyvuotų, turinčių gerus bendravimo bei organizacinius įgūdžius jaunuolių, kuriems mūsų įstaigoje suteiksime asmeninio ir profesinio tobulėjimo erdvę, laisvę iniciatyvoms, idėjoms, savirealizacijai. Veiklos formas ir būdus aptartume individualiai su kiekvienu iš Jūsų pagal Jums priimtiną veiklos sritį.

Susidomėjote? Ką reikia daryti?
Savanoriai turi užsiregistruoti savanorių duomenų bazėje: https://jst.jrd.lt/newCandidate
(dėl tolimesnių registracijos etapų sekite naujienas).

Kreipkitės į programos koordinatorę VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų Globos centro padalinio vedėją Vaidą Markuckienę, el. p. birzugloboscentras@gmail.com, tel. +370 674 84182
Vietų skaičius ribotas.

Naudinga informacija:
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO įsakymas „DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-11).

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-16