Socialinės priežiūros paslaugos

  • Titulinis
  • Socialinės priežiūros paslaugos
Atgal

Socialinės priežiūros paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į:
socialinę priežiūrą; socialinę globą.

Socialinei priežiūrai priskiriama:
1. pagalba į namus;
2. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Pagalbos į namus gavėjai:
– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
– vaikai su negalia ir jų šeimos;
– kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas (pagal Savivaldybės Tarybos nustatytą tvarką), ir kitos paslaugos, reikalingos palaikyti asmens savarankiškumą.Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-28