Transporto organizavimo paslauga

Atgal

Transporto organizavimo paslauga

Specialaus transporto organizavimas ir teikimas
 
Paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta 2016 m. lapkričio 24 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-241 „VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas“.
 
Specialusis transportas naudojamas šiais atvejais: gydymo ir reabilitacijos tikslais nuvykti į rajono ir šalies gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinius skyrius, neįgaliųjų kultūrinėms reikmėms tenkinti – vykti į šalies ir regioninius seminarus, kultūrinius ir sportinius renginius, religines šventes.
 
Specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis:
• didelių specialiųjų poreikių lygio neįgalieji ir vienas lydintis asmuo; vidutinių specialiųjų poreikių lygio neįgalieji;
• senyvo amžiaus asmenys (75 m. ir daugiau) turintys judėjimo funkcijų sutrikimus ir vienas lydintis asmuo;
• neįgalieji, turintys psichikos sutrikimų, negalintys naudotis bendruoju transportu ir reikalingi kito lydinčio asmens paslaugų;
• neįgalūs vaikai su judėjimo ar intelektine negalia, turintys didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių, ir vienas lydintis asmuo;
• asmenys po sunkių traumų (išskyrus transportuojamus gulimoje padėtyje);
• neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos;
• Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, seniūnijų socialiniai darbuotojai, kai vykdo tarnybines pareigas;
 
Asmuo, pageidaujantis gauti specialiojo transporto paslaugą, kreipiasi į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
• prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį (forma SP-8, pildoma vietoje);
• dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje);
• neįgaliojo ar pensijos gavėjo pažymėjimą;
• vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (siuntimą į gydymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.)
 
Į šalies gydymo įstaigas vežami Biržų rajono neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys (75 m. ir daugiau) moka 70 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal UAB Biržų autobusų parko pateiktus duomenis). Esant laisvų vietų, specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis ir kiti rajono gyventojai. Jie moka už kelionę 100 proc. autobuso bilieto kainos.
Jei į šalies gydymo įstaigą specialiuoju transportu vyksta vienas asmuo ar su lydinčiu asmeniu, moka 0,29 Eur už vieną nuvažiuotą kilometrą.
 
Transporto paslaugų kainos:
Į Pasvalį – (nuoma 17,4 Eur);
Į Panevėžį – 6,72 Eur (nuoma 40,60 Eur);
Į Kauną – 16,80 Eur (nuoma 111,94 Eur);
Į Vilnių – 18,20 Eur (nuoma 127,60 Eur);
Į Šiaulius – 9,80 Eur (nuoma 63,80 Eur).
Kainos nurodytos vienam asmeniui nuvykimui  į abi puses.
 
Nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą numatytai datai (šventė, renginys ir kt.), VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.
 
Nuomojant specialųjį transportą neįgaliųjų organizacijoms nuomos kaina:
1 km. kaina – 0,29 Eur, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.
Visiems  Biržų rajono gyventojams bei įstaigoms ir organizacijoms nuomos kaina:
1 km. kaina – 0,40 Eur, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.
Biržų rajone specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai (darbo dienomis):
• Neįgaliems vaikams su judėjimo, intelekto ar kitokia negalia, turintiems vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;
• asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
• senyvo amžiaus asmenims (75 m. ir daugiau), kurie turi judėjimo negalią, kuriems nustatytas  didelių specialiųjų  poreikių lygis.
Kitiems neįgaliems asmenims Biržų rajone 0,29 Eur už 1 km.
 
Data ir laikas derinami iš anksto, atvykus į VšĮ socialinių paslaugų centrą arba paskambinus atsakingam specialistui telefonu (8 450) 32962.
Už paslaugas atsiskaityti  galima pervedant pinigus į išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą arba sumokėti į Centro kasą (vietoje).
 
Paskutinį kartą redaguota: 2019-04-10