Transporto organizavimo paslauga

Atgal

Transporto organizavimo paslauga

Specialaus transporto organizavimas ir teikimas
 
Paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Specialiojo transporto paslaugų teikimas ir apmokėjimas numatomas  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-327 „VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas“ (su pakeitimais).
 

Specialusis transportas naudojamas šiais atvejais:
– gydymo ir reabilitacijos tikslais nuvykti (ir sugrįžti atgal) į Savivaldybės ar kitų savivaldybių:
–– gydymo ir reabilitacijos įstaigas;
–– ortopedijos įmones.
– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių pirminiam ar pakartotiniam nedarbingumo (neįgalumo) lygiui nustatyti, specialiesiems poreikiams ar specialiųjų poreikių lygiui nustatyti;
– asmenims su negalia vykti į socialinių paslaugų įstaigas;
– neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų asmenų su negalia kultūrinėms reikmėms tenkinti – vykti į šalies ir regioninius seminarus,  kultūrinius ir sportinius renginius, religines šventes.
– parvežant asmenį bei vieną lydintį asmenį, kurie į kitų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigas buvo nuvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko patys, tačiau nebeturi galimybių sugrįžti (darbo dienomis, darbo valandomis);
– pristatant arba grąžinant techninės pagalbos priemones asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis:
– asmenys su negalia, kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 proc.) arba kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir vienas lydintis asmuo;  
– asmenys su negalia, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-40 proc.) arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir vienas lydintis asmuo;
– pensinio amžiaus asmenys, turintys judėjimo funkcijų sutrikimų, ir vienas lydintis asmuo;
– asmenys, turintys psichikos sutrikimų, negalintys pasinaudoti viešuoju transportu, ir kuriems reikalinga kito lydinčio asmens pagalba;
– vaikai, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir vienas lydintis asmuo;
– asmenys po sunkios traumos (išskyrus transportuojamus gulimoje padėtyje) ir vienas lydintis asmuo;
– neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų nariai;
– Centro darbuotojai bei Savivaldybės administracijos socialinio darbo organizatoriai, kai vykdomos tarnybinės funkcijos.
– šeimos, patiriančios socialinę riziką ir vienas lydintis asmuo.

Specialiojo transporto paslaugos neteikiamos:
– apsvaigusiems nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų;
– sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis;
– ūmių psichozių atvejais;
– turintiems įsiskolinimą už neapmokėtą Paslaugą.

Specialiojo transporto paslaugų teikimą administruoja ir organizuoja Centras.
Asmuo, asmens artimieji, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys dėl specialiojo transporto paslaugos, suteikiamos Savivaldybės teritorijoje, kreipiasi žodžiu (telefonu) į Centrą kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip 1 dieną prieš vykimą, informuoja apie Paslaugos poreikį ir pateikia reikalingą informaciją.

Asmuo, asmens artimieji, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys dėl specialiojo transporto paslaugos, suteikiamos už Savivaldybės teritorijos ribų, kreipiasi į Centrą kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 4 dienas prieš vykimą ir pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį bei sutikimą, kad bus vertinamos asmens (šeimos) pajamos;
2. asmens dokumentą;
3. neįgaliojo (pensijos gavėjo) pažymėjimą.

Nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą numatytai datai (šventė, renginys  ir kt.), Centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

Savivaldybės teritorijoje specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai:
1.vaikams, kuriems nustatytas didelis arba vidutinis neįgalumo lygis;
2. asmenims su negalia, kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 proc.) arba kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
3. asmenims (šeimoms), kurių vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos nariui), yra mažesnės už vyriausybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį paslaugos teikiamos nemokamai tik tuo atveju jeigu paslaugos gavėjas pateikė prašymą prieš 3 darbo dienas;
4. Centro darbuotojai bei Savivaldybės administracijos socialinio darbo organizatoriai, kai vykdomos tarnybinės funkcijos;
5. vienam lydinčiam asmeniui.

Kiti asmenys Savivaldybės teritorijoje moka 0,52 Eur už vieną nuvažiuotą kilometrą, minimalus mokestis – 3 Eur.

Į kitas savivaldybes vežami asmenys už vieną nuvažiuotą kilometrą, kurio įkainis 0,90 Eur, moka:
1. nemokamai, jei asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos mažesnės už 2 VRP dydžius arba lygios 2 VRP dydžiams (314 Eur);
2. 5 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 2 VRP dydžius (314 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur);
3. 10 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur);
4. 15 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (785 Eur);
5. 20 proc. nustatytos Paslaugos kainos, jei asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 5 VRP dydžius (785 Eur).

Parvežant asmenį bei vieną lydintį asmenį, kurie į kitų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigas buvo nuvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko patys, tačiau nebeturi galimybių sugrįžti (darbo dienomis, darbo valandomis) už Paslaugą nemoka.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už Paslaugą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.
Nuomojant specialųjį transportą neįgaliųjų organizacijoms vykti į renginius, vieno kilometro kaina – 0,52 Eur, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.
Kitais atvejais (kai Centro transporto priemonė nenaudojama įstaigos funkcijoms vykdyti) Savivaldybės gyventojams bei įstaigoms ir organizacijoms nuomos kaina – 1,00 Eur už kilometrą, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.

Techninės pagalbos priemonės Biržų mieste asmeniui pristatomos jo pageidaujamu adresu už 3 Eur mokestį, Biržų rajone ne miesto teritorijoje – 0,52 Eur už kilometrą, minimalus mokestis – 3 Eur.

Visais atvejais vykimo specialiuoju transportu maršrutas (kilometrais) skaičiuojamas nuo išvykimo iš Centro, esančio Rotušės 16 A, Biržuose, iki paskirties taško ir grįžimo atgal į Centrą.

Centras, be išankstinio užsakymo ir suderinimo, neįsipareigoja skirti transporto prašymo pateikimo dieną.

Dėl specialiojo transporto paslaugos išsamesnė informacija telefonu 8 615 11 085.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-17