Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Atgal

Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Šių priemonių įsigijimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-474 redakcija) „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos ieškokite čia: https://www.tpnc.lt/assets/Uploads/ATMINTINES/2022-10-Aprupinimas-judejimo-TPP-asmenims.pdf

Gavėjui mirus, jo šeimos nariai (motina, įmotė, tėvas įtėvis) sutuoktinis, pilnametis vaikas, globėjas (rūpintojas) ar sutartį pasirašęs asmuo privalo per 30 dienų grąžinti priemonę TPP davėjui.
Asmeniui, pageidaujančiam įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, pirmiausiai skiriama atnaujinta techninės pagalbos priemonė. Asmuo, nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri yra techniškai tvarkinga bei atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

Plačiau apie techninės pagalbos priemonių rūšis, naudojimo laiką ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomas poreikis šioms priemonėms įsigyti (negalios priežastis ir pobūdis arba asmens fizinė būklė) galite paskaityti  čia: TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRAS - https://www.tpnc.lt/
Dėl išsamesnės informacijos apie techninės pagalbos priemones kreiptis – tel. +370 687 12 086.

Asmuo, pageidaujantis įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę ar gauti kompensacijas, elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas, kreipiasi į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro  Panevėžio skyrių (aptarnauja Panevėžio apskrities gyventojus).
Adresas: Dainavos g. 23A, LT-36238, Panevėžys
Tel./faks:  (8 454) 36 386
mob. tel.  (8 607) 66 809
el. paštas: panevezys@tpnc.lt

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-22