Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Atgal

Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Šių priemonių įsigijimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-474 redakcija) „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:
- asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
- asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
- asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
- asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
- asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Pageidaujantis gauti TPP privalo pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba kitą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
- neįgaliojo, specialiųjų poreikių patvirtinantį dokumentą arba pensininko pažymėjimą;
- gydytojo medicininį išrašą 0/27 formos.

Asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius, kurių reikalingumą nurodo gydantis gydytojas. Sudėtingesnės TPP (lovos staliukai, čiužiniai nuo pragulų, reguliuojamos lovos) aprūpinami asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Asmenys nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones:
6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę, 3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą;
9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku, 5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą;
72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą;

Pinigai pervedami į panaudos sutartyje nurodytą Centro atsiskaitomąją sąskaitą.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo grąžinti asmens turėtą TPP.
Asmeniui, pageidaujančiam įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, pirmiausiai skiriama atnaujinta techninės pagalbos priemonė. Asmuo, nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri yra techniškai tvarkinga bei atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

Plačiau apie techninės pagalbos priemonių rūšis, naudojimo laiką ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomas poreikis šioms priemonėms įsigyti (negalios priežastis ir pobūdis arba asmens fizinė būklė) galite paskaityti  čia: Judėjimo techninės pagalbos priemonių sąrašas.
Dėl išsamesnės informacijos apie techninės pagalbos priemones kreiptis – tel. (8 687)12 086.

Asmuo, pageidaujantis įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę ar gauti kompensacijas, elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas, kreipiasi į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro  Panevėžio skyrių (aptarnauja Panevėžio apskrities gyventojus).
Adresas: Dainavos g. 23A, LT-36238, Panevėžys
Tel./faks:  (8 454) 36 386
mob. tel.  (8 607) 66 809
el. paštas: panevezys@tpnc.lt

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-03