Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir pan.
Šias paslaugas gali gauti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos.
Šiuo metu VšĮ Socialinių paslaugų centro sporto salėje organizuojami kineziterapijos (mankšta) užsiėmimai:

pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 11.00 val.  - 12.00 val.

Šios paslaugos teikiamos nemokamai.
Norintys gauti šią paslaugą pateikia prašymą, asmens dokumentą, neįgalumo ar pensininko pažymėjimą.
Reikalinga su savimi turėti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A)

Kineziterapija – gydymas judesiu. Tai viena iš pagrindinių reabilitacijos ir sveikatos gražinimo priemonių. Judesys – fizinių veiksnių visumos dalis, natūrali biologinė organizmo funkcija. Judėjimas fiziologinis organizmo augimo, vystymosi ir formavimosi stimuliatorius. Atsižvelgiant į kineziterapijos paslaugų gavėjų amžių ir fizines galimybes, keliami šie uždaviniai:
1. Normalių fiziologinių funkcijų palaikymas;
2. Pažeistų funkcijų normalizavimas;
3. Įvairių komplikacijų profilaktika;
4. Regeneracinių procesų organizme skatinimas.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-07