Dažnai užduodami klausimai

Dažnai užduodami klausimai

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-04
Pagalba į namus: kur kreiptis? Kiek kainuoja?

Pagalba į namus: kur kreiptis? Kiek kainuoja?

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugas, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją arba Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
Socialinio darbo organizatoriai įvertins situaciją ir nustatys poreikį, kurį patvirtinus, bus paskirta paslauga.
Jei vieno šeimos nario pajamos neviršija VRP (valstybės remiamų pajamų) dvigubo dydžio (šiuo metu yra 256 Eurų), pagalbos į namus paslaugos yra nemokamos.

Asmenys, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamas paslaugas moka:
- 10 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos  nuo 2 iki 3 VRP (pajamos 256-384 Eur., 1 val. kaina 0,53 Eur.);
- 40 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos nuo 3 iki 4 VRP (pajamos 384-512 Eur., 1 val. kaina 2,12 Eur.);
- 60 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos nuo 4 iki 5 VRP (pajamos 512-640 Eur., 1 val. kaina 3,18 Eur.);
- 100 procentų nustatytos pagalbos į namus vienos valandos kainos, jei pajamos virš  5 VRP (pajamos virš 640 Eur., 1 val. kaina 5,30 Eur.).

Valstybės remiamos pajamos (VRP) – 128 Eur.
Pagalbos į namus vienos valandos  paslaugos kaina 5,30 Eur.
Patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-109 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
 
Vadovaujantis VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 280 „Dėl mokamų pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ teikiamos mokamos pagalbos į namus paslaugos, nevertinant asmens finansinių galimybių ir paslaugų poreikio. Tuomet už paslaugas mokama pilna kaina – 5,30 Eur. už 1 val.

Kilus neaiškumams, prašome skambinti (8 450) 31 477.

Dienos socialinės globos paslaugos: kaip gauti? Kiek kainuoja?

Dienos socialinės globos paslaugos: kaip gauti? Kiek kainuoja?

Dienos socialinės globos paslaugas gali gauti asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.
Norint gauti minėtas paslaugas, reikia kreiptis į seniūnijos socialinio darbo organizatores pagal gyvenamąją vietą. Įvertinę padėtį jos parengia reikalingų dokumentų paketą ir pateikia Socialinės paramos skyriui.

Mokestis priklauso nuo paslaugų intensyvumo ir nuo asmens pajamų:
10 val./savaitę – 10% gaunamų pajamų;
20 val./savaitę – 15% gaunamų pajamų;
30 val./savaitę – 20% gaunamų pajamų.

Asmeniui gyvenant šeimoje, mokėjimas už paslaugas skaičiuojasi kiek kitaip.

Kilus neaiškumams, prašome skambinti (8 450) 31 477.

Transporto paslaugos: kaip gauti? Kiek kainuoja?

VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

Asmuo, pageidaujantis gauti specialiojo transporto paslaugą, kreipiasi į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
2. asmens dokumentą;
3. neįgaliojo (pensijos gavėjo) pažymėjimą;
4. dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

Biržų rajone specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai:
1. Neįgaliems vaikams su judėjimo, intelekto ar kitokia negalia, turintiems vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;
2. asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
3. senyvo amžiaus asmenims (75 m. ir daugiau), kurie turi judėjimo negalią, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
 
Asmenys, kuriems reikalingos specialiojo transporto paslaugos, Biržų rajone moka 0,29 Eur už vieną nuvažiuotą kilometrą.
Į šalies gydymo įstaigas vežami Biržų rajono neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys (75 m. ir daugiau) moka 70 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal UAB Biržų autobusų parko pateiktus duomenis).
Asmuo, lydintis neįgalųjį, bei senyvo amžiaus asmenį (75 m. ir daugiau) į šalies gydymo įstaigas moka 70 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal UAB Biržų autobusų parko pateiktus duomenis).
Esant laisvų vietų, specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis ir kiti rajono gyventojai. Jie užmoka už kelionę 100 proc. autobuso bilieto kainos (apskaičiuojama pagal UAB Biržų autobusų parko pateiktus duomenis).
Jei į šalies gydymo įstaigą specialiuoju transportu vyksta vienas asmuo ar su lydinčiu asmeniu, moka 0,29 Eur už vieną nuvažiuotą kilometrą.
Nuomojant specialųjį transportą neįgaliųjų organizacijoms vykti į renginius, vieno kilometro kaina – 0,29 Eur, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.
Kitais atvejais (kai Socialinių paslaugų centro transporto priemonė nenaudojama įstaigos funkcijoms vykdyti) Biržų rajono gyventojams bei įstaigoms ir organizacijoms nuomos kaina – 0,40 Eur už kilometrą, už mašinos stovėjimo (laukimo) valandą – 2,90 Eur.
Visais atvejais vykimo specialiuoju transportu maršrutas (kilometrais) skaičiuojamas nuo išvykimo iš VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro, esančio Rotušės 16 A, Biržuose, iki paskirties taško ir grįžimo atgal į VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrą.

Kilus neaiškumams, prašome skambinti (8 450) 32 962.

 

Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems: kaip gauti? Kiek kainuoja?

Techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems: kaip gauti? Kiek kainuoja?

Neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338.

Teisę įsigyti ir nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones turi visi piliečiai, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:
1. Asmenys iki 18 m., kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
2. Asmenys iki 18 m., turintys judesio raidos sutrikimų (kol neįgalumas jiems nenustatytas);
3. Asmenys per 18 m., kuriems nustatytas darbingumo lygis;
4. Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
5. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ir darbingumo lygis dar nenustatytas).

Techninės priemonės išvardintiems asmenims išduodamos nemokamai, išskyrus atvejus, kai mokamas pirminis mokestis (žymiai mažesnis už priemonės vertę):
1. Naktipuodžio kėdutė – 6 Eurai;
2. Vaikštynė su staleliu – 9 Eurai;
3. Reguliuojama lova – 72  Eurai.

Kilus neaiškumams, prašome skambinti (8 450) 32 962.

 

Integralios slaugos ir socialinės globos projektas

Projekto esmė – dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose, kai kartu su socialinėmis paslaugomis teikiamos ir slaugos paslaugos. Slaugos paslaugos – tai medicininių, slaugos ir kineziterapinių procedūrų visuma, higienos paslaugos.
Integralios pagalbos paslauga yra nemokama, tačiau ją gaunantis asmuo turi naudotis dienos socialinės globos paslauga. Už pastarąją tenka mokėti priklausomai nuo žmogaus gaunamų pajamų ir laiko – valandų, kiek teikiama paslauga, kiekio. Dienos socialinė globa, pavyzdžiui, gali būti teikiama 5 kartus per savaitę nuo 2 iki 4 valandų kasdien. Šią globą teikiantys Socialinių paslaugų centro žmonės gali padėti ligotiems ir seniems žmonėms tvarkyti būstą, gaminti valgį, nupirkti maisto produktų, vaistų, palydėti pas gydytoją. Dienos socialinės globos darbuotojai sutinka atvykstančią mobiliąją specialistų komandą. Dienos socialinės globos paslaugą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.
Norint gauti minėtas paslaugas, reikia kreiptis į seniūnijos socialinio darbo organizatorius pagal gyvenamąją vietą. Įvertinę padėtį jie parengia reikalingų dokumentų paketą ir pateikia Socialinės paramos skyriui, kuris sprendžia apie paslaugos reikalingumą.

Mokestis priklauso nuo paslaugų intensyvumo ir nuo asmens pajamų:
10 val./savaitę – 10% gaunamų pajamų,
20 val./savaitę – 15% gaunamų pajamų,
30 val./savaitę – 20% gaunamų pajamų.