Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

Atgal

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

Projektui  „Neįgaliųjų sveikatingumo stiprinimas dienos centre“ 2022 metais skirta 800,00 eurų. Per šiuos metus neįgaliųjų dienos centrą lankė 26 Centro lankytojai, iš kurių 11 dienos socialinės globos institucijoje paslaugos gavėjų yra su sunkia negalia, didžioji dalis – turintys komunikacinių, sensorinių, judėjimo sutrikimų, todėl neturi galimybių ir įgūdžių savarankiškai užsiimti sportine veikla ar sveikesne gyvensena.
Šio projekto tikslas -  stiprinti neįgalių asmenų socializaciją ugdant sveiką gyvenseną  ir skatinant sportinį užimtumą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą mes išsikėlėme tokius uždavinius:
- Skatinti susidomėjimą sportu kaip vienu iš pagrindinių sveikatos šaltinių.
- Turiningai organizuoti laisvalaikį ir mokyti savisaugos.
- Siekti atskleisti savo sugebėjimus.
- Pajusti savo stiprybes ir jas pademonstruoti kitiems.
- Sudaryti  sąlygas kuo  tikslingiau ir efektyviau pasiekti  išsikeltą tikslą.
Grupinė  ir individuali kineziterapija centre vyksta 5 kartus per savaitę. Bendras dalyvių skaičius 26 asmenys, vieno užsiėmimo metu po 3-5 asmenis. Su sunkia negalia asmenimis vyksta individualus darbas. 1 k. per savaitę vyksta relaksacijos (meditacija) pratybos (su jonizatoriumi ir sėdmaišiais, muzika,  programėlės internete).
Suorganizuota 1 paskaita tema  apie judėjimo ir mankštos svarbą ir aktualumą. „Judėjimas – tai sveikata“. Atsakingas asmuo – centro kineziterapeutė. 1 paskaitėlė (nuolatinis higienos įgūdžių palaikymas) – higienos palaikymo tema „Higienos aktualumas Centre ir namuose“. Atsakingi asmenys – grupių socialiniai darbuotojai.
Šiltuoju metų laiku ir  esant palankioms  oro sąlygoms organizuojamos išvykos į gamtą, prie Širvėnos ežero, prie Kirkilų apžvalgos bokšto ir karstinių ežerėlių, Likėnų parko teritorija, Karvės ola, Rinkuškių bendruomenės ir Jaunimo parko sveikatingumo aikštelė, Astravo dvaro teritorija. Vyksta sportiniai užsiėmimai, judrūs žaidimai gamtoje, kvėpavimas ir pasivaikščiojimai gryname ore.
Haloterapijos procedūra  (Druskų terapija) - viena iš aktualių ir mėgiamų sveikatinimo procedūrų, labiausiai atitinkanti neįgaliųjų būsenos gerinimą po ligų ir buvusio karantino priemonė.
Grūdinimas – tai viena sveikatinimo priemonių, ligų profilaktika ir būtina sąlyga visaverčiam organizmo vystymuisi ir funkcijų palaikymui bet kuriame amžiaus tarpsnyje. Todėl vasaros metu tradiciškai vykstame prie jūros visai dienai  – nes tai nepakeičiama terapija. Suorganizuotos  3 išvykos prie jūros (Jūrmala, Latvija), kur jaunuoliai mėgavosi  jūros oru, šiltu smėliu, vandens procedūromis.  
2 k. per savaitę (antradieniais ir trečiadieniais ) turime galimybę jungtis ZOOM platforma ir sportuoti, kai nuotoliniu būdu užsiėmimus veda Karate Kyokušin klubo „Kamuido“ vadovas G. Kazilionis (Vilnius).
Nauja priemonė – gulimas masažas ant lovos CERAGEM. Tai gydomoji automatinė termomasažinė lova, kuri apjungia masažą su šiluminiu infraraudonuoju spinduliavimu (moksaterapijos efektas) per nefritą ir anglies pluošto plokštes bendram organizmo sveikatingumui. Tai padeda atpalaiduoti raumenis aplink stuburą, pagerindamas kraujo cirkuliaciją. Su kineziterapeuto pagalba paslaugų gavėjai galėjo išbandyti šią procedūrą iki 5 kartų (pagal paslaugų gavėjų sveikatos stovį).
Šio tęstinio projekto pagalba vyksta nuolatinė integracija. Kuomet ne tik neįgalieji turi galimybę naudotis visiems prieinamais resursais, bet ir sveikieji suvokia negalią turinčius asmenis kaip pilnaverčius visuomenės narius, o esant reikalui mokosi ne ignoruoti, bet padėti jiems įveikti kylančius sunkumus. Grūdinimas ir vandens procedūros išvykų prie ežero metu atpalaiduoja ir gerina savijautą. Nuolatinis skatinimas judėti, sportuoti, grūdintis ir domėtis sportu kaip sveiku gyvenimo būdu prisideda prie sveikatos gerinimo ir įtampų mažinimo. Šios negalios asmenims visos projekto metu taikytinos priemonės skatino teigiamas emocijas ir išgyvenimus, praplėtė jų gebėjimus atpažinti lankytas vietas ir vystyti gebėjimus kaskart tapti savarankiškesniais, patyriminiu būdu siekė atskleisti gebėjimus geriau pažinti savo kūną ir galimybes.

          

Projektui „Savarankiško gyvenimo namų gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas ir sveiko senėjimo palaikymas“ pagal 2022 m. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą buvo skirta 400,00 eurų. Per 2022 metus čia paslaugas gavo 20 asmenų. Iki 30 metų 1 asmuo, nuo 30 m. iki 49 metų 3 asmenys, 50 - 59 amžiaus sulaukė taip pat 3 asmenys, 60 – 69 metų – 5 asmenys 70-79 amžiaus tarpsnyje yra 6, virš 80 metų – 2 asmenys. Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis (t. y. kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros) ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose, o socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Kadangi centre dirba kineziterapeutas, įvertinus galimus fizinio aktyvumo pavojus (traumų galimybė, lėtinių ligų paūmėjimo išprovokavimas, krūvio dozavimo problemos), buvo įsigytos sportavimui reikalingos priemonės, kardio treniruotėms – įsigytas dviratis, taip skatinant fizinį aktyvumą, išvengiant didelių papildomų finansinių sąnaudų.
Tikslas – siekti kuo efektyviau plėtoti paslaugų gavėjų fizinį aktyvumą ir stiprinti jų sveikatą.

Uždaviniai:
- turiningai ir tikslingai organizuoti sportines, sveikatinimo veiklas.
- siekti atskleisti kiekvieno fizinius gebėjimus kuo įvairesnėse veiklose.
- Suteikti žinių apie sveiko senėjimo procesą ir įtaką fizinėms galimybėms.
- Išgyventi bendrumo jausmą dėl pasiektų rezultatų.
- Aktyvinti motyvaciją ir įtraukti į ilgalaikį tęstinį įveiklinimą.
- Sudaryti  sąlygas kuo tikslingiau ir efektyviau pasiekti išsikeltą tikslą.

Senėjimas paliečia daugelį asmenų, kai kuriems ypatingai reikalinga motyvacija ir pagalba. Išvykų metu ne tik palaikomas fizinis aktyvumas, vyksta  ir psichinės sveikatos gerinimas. Suorganizuota išvyka į Josvainių savarankiško gyvenimo namus (Kėdainių r.). Buvo susipažinta su tų namų paslaugų gavėjais, jų gyvenimo sąlygomis, veiklomis, aplankytas Kėdainių miesto senamiestis. Taip prasiplėtė akiratis, buvo patirtos naujos emocijos, kas skatina psichoemocinės būklės gerinimą.
Sportinio inventoriaus įsigijimas ir periodiška fizinė veikla sudarė galimybes aktyviau įsijungti pasportuoti, net neišeinant iš komforto zonos savo gyvenamoje aplinkoje, kas formuoja prielaidą siekiamybei sveiko senėjimo link.  Todėl 1 k. per savaitę, o nuo rugsėjo mėn 2 k. per savaitę vyksta grupinė mankšta, kurią praveda centro kineziterapeutė. Iš projekto lėšų įsigytas dviratis – treniruoklis  tai galimybė visiems, bet kuriuo metu užsiimti saugia fizine veikla net ir šaltuoju metų sezonu.
Taip pat sudarytos sąlygos išbandyti termomasažinės lovos CERAGEM CGM MB – 1101 privalumus.  
Šio projekto dėka vyksta nuolatinis žinių atnaujinimas, aktyvinama motyvacija  ir sudaromos sąlygos pasportuoti saugioje pažįstamoje aplinkoje. Nuolat lavinami kūno fiziniai gebėjimai, taip sudarant  galimybę pristabdyti senėjimo procesus.

VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centras 2022 m. iš Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gavo 1200 € projektui „Biržų  rajono  dializuojamų  ligonių  sveikatos  profilaktikos priemonės“  įgyvendinti.
Šiame projekte numatytas tikslas - pagerinti dializuojamų ligonių gyvenimo kokybę, užtikrinti informacijos teikimą sveikatos  rūpimais klausimais. Tuo tikslu išsikelti uždaviniai:
- laiku suteikti nemokamas specialaus transporto paslaugas,
- siekti užkirsti kelią inkstų ligų progresavimui,
- siekti išvengti inkstų ligų komplikacijų, sudarant galimybę atvykti į procedūras.

Suteikus pavėžėjimo paslaugą gerėja arba palaikoma dializuojamų ligonių gyvenimo kokybė, nes  ligoniai į procedūras vežami gydytojų nustatytu laiku ir dažnumu, užtikrinamas gyvybės palaikymas, pristabdoma ligos eiga. Taip suteikiama galimybė pasiekti procedūrą ir grįžti iš jos saugiai ir laiku, kartu išvengiant galimų komplikacijų.
Per 2022 metus 3 dializuojami ligoniai, gyvenantys įvairiose Biržų rajono seniūnijose, turintys nustatytą  15-20 procentų darbingumą pasinaudojo šia paslauga. Visi asmenys nemokamai buvo vežami 3 kartus per savaitę mūsų įstaigos specialiuoju transportu.  Paslaugos gavėjų gyvenamoji vieta skirtinga, jie buvo vežami iš Bokšto g. Biržų m., iš Gulbinų k. ir iš  Užušilių k. O tai vidutiniškai sudarė apie 200 km. per savaitę. Todėl visos projekto lėšos buvo skirtos kurui apmokėti.

Projekto vadovė Sigita Stapulionytė
2023-01-17

NEĮGALIŲJŲ SVEIKATINGUMO STIPRINIMAS DIENOS CENTRE

2021 metais VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centras iš Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gavo 900,00 eurų programai „NEĮGALIŲJŲ SVEIKATINGUMO STIPRINIMAS DIENOS CENTRE“ įgyvendinti. Per šiuos metus neįgaliųjų dienos centrą trejose užimtumo grupėse lankė 26 Centro lankytojai, iš kurių 11 yra su sunkia negalia, 21 asmeniui nustatyti specialieji poreikiai: 8 asmenims nustatyta slauga, 13 – pagalba ir priežiūra, didžioji dalis – turintys komunikacinių, sensorinių, judėjimo sutrikimų, todėl neturi galimybių ir įgūdžių savarankiškai užsiimti sportine veikla ar sveikesne gyvensena. Šio projekto tikslas – stiprinti neįgalių asmenų socializaciją ugdant sveiką gyvenseną ir skatinant sportinį užimtumą. Numatyti uždaviniai skatinti susidomėjimą sportu kaip vienu iš pagrindinių sveikatos šaltinių, moko turiningai organizuoti laisvalaikį ir mokyti savisaugos, siekia atskleisti savo sugebėjimus, gerina savijautą ir žadinti teigiamas emocijas.
Projektas vykdomas tryliktus metus, o rezultatai rodo, jog Centro lankytojams galimybė nuolat įsitraukti į naujas veiklas, centro darbuotojų padedami jie daugiau laiko praleidžia gryname ore, prie ežero, išvykose, ženkliai didėja fizinis aktyvumas, savarankiškumas, siekia atskleisti savo fizinius gebėjimus. Šis projektas prisideda prie neįgaliųjų centro lankytojų socialinės atskirties mažinimo ir įgalinimo, pasitelkiant sveikatinimo priemones. Tai ypač svarbu šios negalios asmenims, nes jiems ypatingai aktualu palaikyti pastovumą.
Nors prie jūros šiais metais nevykome, tačiau naudojomės turimais resursais – Širvėnos ežeru ir išvykomis į gamtą, prie ežero, sveikatingumo takais. Tai išvykos prie atsinaujinusio Kirkilų apžvalgos bokšto ir karstinių ežerėlių, Astravo dvaras, Likėnų parkas, Karvės ola, Rinkuškių sveikatingumo aikštelė, Varniūnų akmenų labirintas. Jų metu vyko sportiniai užsiėmimai, judrūs žaidimai gamtoje, ar tiesiog pasivaikščiojimai gryname ore, prie ežero. Aktuali ir efektyvi sveikatinimo priemonė haloterapijos procedūra, kurioje sudalyvavo 25 asmenys. Neįgalieji kartu su juos lydinčiais darbuotojais turėjo galimybę parelaksuoti, kvėpuojant druskos prisotintu oru, sustiprinti savo organizmą siaučiant virusams.
Antrus metus šio centro lankytojai sudalyvavo vaikų, jaunimo ir neįgaliųjų sportinėje – integracinėje stovykloje „Pažinkime vieni kitus“ Raubonių kaimo turizmo sodyboje. Šią stovyklą organizuoja mūsų partneriai Karate Kyokushin klubo „Kamuido“ vadovas G. Kazilionis ir L. Misiukonienė. Projekto dalyviai 2 dienas liepos mėn. ir 2 dienas rugpjūčio mėn. turėjo galimybę visą dieną būti gryname ore ir dalyvauti įvairiose veiklose. „Pažinkime krašto apsaugos savanorius ir Lietuvos Šaulių sąjungą“ numatytoje priemonėje buvo pristatyta LK KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė, Kupiškio 504 pėstininkų kuopa (atsakingas V. Nekiūnas) ir jų veikla, vyko Mariaus Katiliškio bibliotekos edukacija apie žvaigždes, Pasvalio PK edukacija smurto temomis (atsakinga J. Packevičienė) ir priminė kaip saugiai jaustis kelyje, kada privalu nešioti atšvaitus ir kt. Pagėgių rinktinės atstovai pristatė pasieniečio profesiją ir supažindino su turimomis specialiosiomis priemonėmis. Kartu svečiavosi Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos atstovai (J. Dumša ir Ž. Kliopmanas), kurie organizavo Boccia žaidimą. Vyko edukacija ir dirbtuvės „Už švarią Lietuvą“(Giedrius Bučas), ten sužinojome kaip svarbu rūšiuoti atliekas ir mažinti taršą. Pasvalio VSB atstovė manekeno pagalba mokino kaip teisingai daryti dirbtinį kvėpavimą, papasakojo apie sveikos mitybos principus. Regėjimo negalią turintis savanoris Aivaras Mickus papasakojo apie šią negalią, o specialių akinių pagalba stovyklautojai bandė įsijausti į regėjimo negalią turinčių asmenų būseną ir pavaikščioti baltosios lazdelės pagalba, atlikti pratimus. Mūsų jaunuoliai prisistatė stovyklose su molio terapijos užsiėmimu, kartu įtraukdami į šią veiklą kitus stovyklautojus. Visi kartu turėjo galimybę pažaisti krepšinį, pašokinėti ant batuto ir šaudyti iš orinio pistoleto, mankštintis su karate meistrais.
Centro kineziterapeutė pravedė paskaitą apie judėjimo ir mankštos svarbą ir aktualumą. Grupėse nuolat vyko diskusijos – higienos palaikymo tema, nes tai labai svarbi šių dienų aktualija. Metų eigoje 5 k. per savaitę vyksta grupiniai ar individualūs kineziterapijos užsiėmimai, dalis lėšų skiriama inventoriaus atnaujinimui.
Praeitais metais užmegzti nauji ryšiai su Karate Kyokušin „Kamuido“ klubu tęsiami. Sudalyvavome ne tik organizuotoje integracinėje sveikatingumo stovykloje, bet ir visus metus turėjome galimybę prisijungti prie nuotoliniu būdu vykstančių treniruočių internetinėje ZOOM platformoje;
Iš projekto lėšų įsigytas oro drėkintuvas – jonizatorius su sėdmaišiais – relaksacijai, atsipalaidavimo ir nusiraminimo pratyboms, poilsiui, oro kokybei gerinti, apsisaugoti nuo galimų virusų grupėse.
Rezultatas, kurio siekiama šiuo projektu tai nuolatinė integracija, kuri vyksta išvykų metu. Ne tik neįgalieji turi galimybę naudotis visiems prieinamais resursais, bet ir sveikieji suvokia neįgalius kaip pilnaverčius visuomenės narius, esant reikalui gali išmokti padėti jiems, o ne ignoruoti. Nuolatinis grūdinimas ir vandens procedūros išvykos išvykų prie ežero metu atpalaiduoja ir gerina savijautą. Skatinimas judėti, sportuoti, grūdintis ir domėtis sportu kaip sveiku gyvenimo būdu prisideda prie sveikatos gerinimo ir įtampų mažinimo. Šios negalios asmenims viso projekto metu taikytinos priemonės skatino teigiamas emocijas ir išgyvenimus, praplėtė jų gebėjimus atpažinti lankytas vietas ir vystyti gebėjimus kaskart tapti savarankiškesniais, patyriminiu būdu siekė atskleisti savo gebėjimus.

Projekto vadovė
Sigita Stapulionytė
2022-02-21

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-18
Integracinė sveikatingumo stovykla
2020 m. rugpjūčio 10 – 14 dienomis Raubonių sodyboje „Tatulos vingiai“ vyko vaikų ir jaunimo stovykla „Pažinkime vieni kitus“. Į ją mus pakvietė organizatoriai Karate Kyokushin klubo „Kamuido“ atstovai Laura ir Gintaras. Vaikai  ir jaunimas atvykę iš visos Lietuvos čia penkias dienas smagiai leido laiką, turėjo daug užsiėmimų ir veiklų, o naktimis grūdinosi miegodami palapinėse. Šioje stovykloje mes, dienos centro neįgalieji lankytojai, praleidome dvi dienas. Mus pasitiko ten stovyklaujantys vaikai ir jaunimas, aprodė teritoriją, supažindino su tvarka, pasirūpino, jog mes saugiai jaustumėmės, pavaišino kava ir vaisiais.
Pirmąją mūsų atvykimo į stovyklą dieną  svečiavosi Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai. Jie atsivežė priemones, kurias naudoja kasdieniame savo darbe, papasakojo apie darbo ypatumus, pažiūrėjome filmukus apie pasieniečius. Visi galėjo pasimatuoti, pačiupinėti ar bent pažiūrėti priemones ir įrangą: antrankius, liemenes, žiūronus, narkotikų testus, prožektorius, šautuvus, automobilių priverstinio stabdymo juostą –„ežį“. Stebėjome kinologo pasirodymą su šunimi, kuris dirba kartu su jais. Galima buvo paklausinėti ir daugiau sužinoti apie jų darbą ir įdomybes, nutikimus ir t.t.
Toliau dieną leidome dalyvaudami keramikos užsiėmime, čia jau mes ne tik lipdėme, bet ir galėjome pamokinti kitus, kaip reikia tai daryti. Po skanių pietų laikas skirtas pagal pomėgius: pasisupti sūpynėse, pašokinėti ant batuto, pamėtyti kamuolį į krepšį ar net tiesiog pabendrauti vieni su kitais. Tos dienos „vinis“ ir nauja patirtis – galimybė išbandyti šaudymą iš pistoletų į taikinius. Stovyklos vadovai atidžiai ir saugiai parinkę vietą kiekvienam saugiai leido išbandyti šią veiklą. Įdomi patirtis – visi dienos centro jaunuoliai ir net vadovės tai darėm pirmą kartą.
Atvykę ketvirtadienį (antrą mūsų stovyklavimo dieną) mus pasitiko sportiškai nusiteikę  Gintaras ir Pranas I Dan juodo diržo karate meistrai. Apšilome, pasportavome, buvo parodyta kaip taisyklingai kvėpuoti sportuojant, kokie judesiai gali mus apsaugoti nuo netikėto užpuolimo.
Po pietų smagiai žaidėme Boccia žaidimą su Jonu Dumša, kuris paaiškino taisykles ir buvo teisėju. O tuomet  mūsų dienos centro lankytojai visus pakvietė prisijungti ir kartu smagiai pajudėti šokio ritmu. Šią pamokėlę kartu su muzikos vadove Jūrate, mūsų jaunuoliai noriai pademonstravo ir kitiems stovyklautojams. Tai buvo mūsų pirmoji stovykla, nauji įspūdžiai, susitikimai kitoje erdvėje su  vaikais ir jaunimu. Puikus pavyzdys pilnavertės integracijos, kur jautėmės puikiai  kaip namie.

Sigita S.
2020 m. rugpjūčio 24 d.