Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

Atgal

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas


 
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTAI 2020 m.

Visuomenės sveikatos programos, kurios finansuojamos iš Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vertinamos ir įgyvendinamos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje. Programos rengiamos, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos nustatytomis Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos  prioritetinėmis kryptimis.

„BIRŽŲ RAJONO DIALIZUOJAMŲ LIGONIŲ SVEIKATOS PROFILAKTIKOS PRIEMONĖS“ (programa tęstinė)

Programos tikslas - pagerinti dializuojamų ligonių gyvenimo kokybę ir užtikrinti informacijos teikimą  sveikatos  rūpimais klausimais.

Išsikelti uždaviniai, kurie bus įgyvendinami siekiant programos tikslo:
- Suteikti nemokamas specialaus transporto paslaugas;
- Siekti užkirsti kelią inkstų ligų progresavimui;
- Siekti išvengti inkstų ligų komplikacijų;
- Skatinti ligonius laikytis sveikos gyvensenos.

Dializė – tai pakaitinė inkstų terapija, kuri taikoma, kai savi inkstai nebesugeba apvalyti organizmo nuo medžiagų apykaitos produktų, pašalinti vandens pertekliaus, palaikyti normalios organizmo šarmų ir rūgščių, elektrolitų pusiausvyros. Dialize išvalomi šlakai, vaistai ir kitos medžiagos, kurias normaliai inkstai patys pašalina iš organizmo. Svarbu laiku gydyti inkstų ligas, kad būtu sulėtintas ar sustabdytas jų progresavimas. Nors ligoniai paprastai gerai toleruoja procedūras, tačiau hemodializės procedūros metu ligonius gali varginti mėšlungiai, gali sumažėti kraujospūdis. Šie pacientai po procedūros dažniausiai jaučia pykinimą, silpnumą, svaigsta galva, linksta kojos, skauda visą kūną, esant tokios būklės trokštama vien ramybės. Dėl silpnos sveikatos, finansinių galimybių ir viešojo transporto ribojimų sudėtinga laiku nuvykti į gydymo įstaigą dializės procedūroms. Todėl šio projekto lėšomis specialiu transportu ir individualiu grafiku vežami ligoniai, kurių pajamos mažos ir neturi galimybės patys nuvykti į ligoninę.
Šiuo metu nemokamai iš projekto lėšų (dalinai) vežami VšĮ Biržų r. socialinių paslaugų centro autobusu į dializės procedūras  3 asmenys iš Biržų m., Gulbinų k., Germaniškio k.

Laukiami rezultatai:  
- Sulėtės inkstų lėtinių  ligų progresavimas;
- Pagerės ( ar bent iš dalies)  ligonių  gyvenimo kokybė;
- Sumažės ligonių ir jų šeimos artimųjų streso ir nerimo lygis, nes bus užtikrintas nuvykimas paskirtu laiku į procedūras.

Iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos fondo šiais metais paskirta suma: 830,00 Eur.

„SVEIKATINGUMO  STIPRINIMAS  NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRE" (programa tęstinė)

Pasaulio sveikatos organizacija sveikatą apibrėžia kaip visišką fizinę, socialinę ir emocinę gerovę, o ne tik ligos nebuvimą. Sveikata tai visuma viena nuo kitos priklausančių sričių, ir jei kas nors atsitinka vienai sričiai neišvengiamai paveikiama ir kita. Geros sveikatos komponentus sudaro fizinė sveikata – kai visos sistemos funkcionuoja be sutrikimų, psichinė (emocinė) – kai žmogus moka džiaugtis, liūdėti, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, reikšti emocijas, socialinė – santykiai, bendravimas su kitais žmonėmis, protinė – gebėjimas mąstyti, atlikti protinio mąstymo reikalaujančias užduotis, dvasinė sveikata – gyvenimo patirtis, žmogaus pasaulėžiūra, tai kuo jis tiki, kaip išgyvena.
VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre viena iš teikiamų paslaugų - dienos socialinė globa institucijoje (Dienos centras). Tai paslaugos sutrikusio intelekto asmenims, turintiems ir kompleksines negalias. Šiuo metu centrą lanko 25 sutrikusio intelekto asmenys, iš kurių 10 asmenų su sunkia negalia, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 - 20 proc. arba nustatytas nedarbingumas, 5 asmenims iš jų nustatyta slauga, 15 asmenų 30 - 45 proc. darbingumas. Lankytojų amžius nuo 21 iki 60 metų, amžiaus vidurkis siekia 35 - 40 m. Lankytojai centre būna 5 dienas per savaitę iki 8 valandų. Daug laiko praleisdami uždarose patalpose, mažai judėdami, neįgalieji netenka dalies savo gebėjimų, neturi galimybių ir įgūdžių savarankiškai užsiimti sportine veikla ar pasirūpinti sveikatos profilaktikos priemonėmis.
Tikslas - stiprinti neįgalių asmenų socializaciją ugdant sveiką gyvenseną ir skatinant sportinį užimtumą.

Uždaviniai:
- Skatinti susidomėjimą sportu kaip vienu iš pagrindinių sveikatos šaltinių.
- Turiningai organizuoti veiklas ir mokyti savisaugos.
- Siekti atskleisti kiekvieno fizinius gebėjimus.
- Per numatytas veiklas gerinti savijautą ir žadinti teigiamas emocijas.
- Ugdyti sveiką gyvenseną, skatinant  naujų žinių įgijimą.
- Pajusti savo stiprybes ir jas pademonstruoti kitiems.
- Išgyventi bendrumo jausmą dėl pasiektų rezultatų.
- Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, sveiką mitybą.
- Sudaryti sąlygas kuo tikslingiau ir efektyviau pasiekti išsikeltą tikslą.

Įgyvendinimo būdai:
- Grupinė ir individuali kineziterapija.
- Kelionės ir  išvykos į gamtą sveikatingumo maršrutais.
- Išvykos prie jūros, į baseiną.
- Išvykos į boulingo varžybas.
- Haloterapijos procedūros - kaip ligų profilaktikos priemonė.
- Paskaitos sveikatingumo klausimais centro salėje.
- Sveiko maisto gaminimo organizavimas.
- Atnaujinti (papildyti) įstaigos teritorijoje įrengtą sveikatingumo takelį.
- Atnaujinti materialinę bazę, sportinį inventorių.
- Sveikatingumo diena su rajono kitomis neįgaliųjų organizacijomis.

Iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos fondo šiais metais paskirta suma: 630,00 Eur.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-17
Integracinė sveikatingumo stovykla
2020 m. rugpjūčio 10 – 14 dienomis Raubonių sodyboje „Tatulos vingiai“ vyko vaikų ir jaunimo stovykla „Pažinkime vieni kitus“. Į ją mus pakvietė organizatoriai Karate Kyokushin klubo „Kamuido“ atstovai Laura ir Gintaras. Vaikai  ir jaunimas atvykę iš visos Lietuvos čia penkias dienas smagiai leido laiką, turėjo daug užsiėmimų ir veiklų, o naktimis grūdinosi miegodami palapinėse. Šioje stovykloje mes, dienos centro neįgalieji lankytojai, praleidome dvi dienas. Mus pasitiko ten stovyklaujantys vaikai ir jaunimas, aprodė teritoriją, supažindino su tvarka, pasirūpino, jog mes saugiai jaustumėmės, pavaišino kava ir vaisiais.
Pirmąją mūsų atvykimo į stovyklą dieną  svečiavosi Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai. Jie atsivežė priemones, kurias naudoja kasdieniame savo darbe, papasakojo apie darbo ypatumus, pažiūrėjome filmukus apie pasieniečius. Visi galėjo pasimatuoti, pačiupinėti ar bent pažiūrėti priemones ir įrangą: antrankius, liemenes, žiūronus, narkotikų testus, prožektorius, šautuvus, automobilių priverstinio stabdymo juostą –„ežį“. Stebėjome kinologo pasirodymą su šunimi, kuris dirba kartu su jais. Galima buvo paklausinėti ir daugiau sužinoti apie jų darbą ir įdomybes, nutikimus ir t.t.
Toliau dieną leidome dalyvaudami keramikos užsiėmime, čia jau mes ne tik lipdėme, bet ir galėjome pamokinti kitus, kaip reikia tai daryti. Po skanių pietų laikas skirtas pagal pomėgius: pasisupti sūpynėse, pašokinėti ant batuto, pamėtyti kamuolį į krepšį ar net tiesiog pabendrauti vieni su kitais. Tos dienos „vinis“ ir nauja patirtis – galimybė išbandyti šaudymą iš pistoletų į taikinius. Stovyklos vadovai atidžiai ir saugiai parinkę vietą kiekvienam saugiai leido išbandyti šią veiklą. Įdomi patirtis – visi dienos centro jaunuoliai ir net vadovės tai darėm pirmą kartą.
Atvykę ketvirtadienį (antrą mūsų stovyklavimo dieną) mus pasitiko sportiškai nusiteikę  Gintaras ir Pranas I Dan juodo diržo karate meistrai. Apšilome, pasportavome, buvo parodyta kaip taisyklingai kvėpuoti sportuojant, kokie judesiai gali mus apsaugoti nuo netikėto užpuolimo.
Po pietų smagiai žaidėme Boccia žaidimą su Jonu Dumša, kuris paaiškino taisykles ir buvo teisėju. O tuomet  mūsų dienos centro lankytojai visus pakvietė prisijungti ir kartu smagiai pajudėti šokio ritmu. Šią pamokėlę kartu su muzikos vadove Jūrate, mūsų jaunuoliai noriai pademonstravo ir kitiems stovyklautojams. Tai buvo mūsų pirmoji stovykla, nauji įspūdžiai, susitikimai kitoje erdvėje su  vaikais ir jaunimu. Puikus pavyzdys pilnavertės integracijos, kur jautėmės puikiai  kaip namie.

Sigita S.
2020 m. rugpjūčio 24 d.