Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo

Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo

2022-05-06

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-109 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“ nuo 2022 m. gegužės 2 d. keitėsi pagalbos į namus paslaugos kainos.

Socialinės priežiūros paslauga

Kaina

Pagalba į namus

7,80 Eur už val.

 dienos socialinės globos paslaugų kainos:

Eil. nr.

Dienos socialinės globos paslauga

Kaina

1.

Dienos socialinė globa institucijoje:

1.1.

Senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia

706 Eur už mėn.

1.2.

Asmenims su sunkia negalia

912 Eur už mėn.

2.

Dienos socialinė globa namuose 2 val. per dieną:

2.1.

Senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia

135 Eur už mėn.

2.2.

Asmenims su negalia

203 Eur už mėn.

3.

Dienos socialinė globa namuose 2 val. per dieną:

3.1.

Senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia

270 Eur už mėn.

3.2.

Asmenims su negalia

405 Eur už mėn.

4.

Dienos socialinė globa namuose 2 val. per dieną:

4.1.

Asmenims su negalia

608 Eur už mėn.

bendrųjų socialinių (asmens higienos ir priežiūros) paslaugų kainos:

Eil. nr.

Bendrosios socialinės paslauga

Kaina

2.

Pirties paslaugos:

2.1.

Už vieną apsilankymą, kurio trukmė ne ilgesnė kaip 1,5 val.

2.1.1.

Suaugusiems

5,60 Eur

2.1.2.

Asmenims su negalia, pensininkams

4,80 Eur

2.1.3.

Vaikams iki 16 m.

2,80 Eur

2.2

Už 1 mėnesio abonementą (4 kartai po 1,5 val.)

2.2.1.

Suaugusiems

19,72 Eur

2.2.2.

Asmenims su negalia, pensininkams

16,48 Eur

2.2.3.

Vaikams iki 16 m.

8,48 Eur

2.3.

Asmenų grupei

48,00 Eur

 

2022 m. balandžio 29 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-108 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo“ nuo gegužės 2 d. keitėsi 14 punktas:

„14. Į kitas savivaldybes vežami asmenys (išskyrus Aprašo 4.4 papunkčio atveju) už vieną nuvažiuotą kilometrą, kurio įkainis 0,90 Eur, moka:“.

Dėl Socialinių paslaugų centro paslaugų kainų nustatymo

Dėl Socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo kainos nustatymoPaskutinį kartą redaguota: 2022-05-06