Informacija apie vykdomą projektą

Informacija apie vykdomą projektą

2022-05-06

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras bendradarbiauja su VšĮ „Asmenybės brandos centru“, kuris vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams teikimas Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio savivaldybėse“.
Projekto tikslas – teikti paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams bei viešinti vaiko globą (rūpybą) ir įvaikinimą šeimoje Biržų, Pasvalio, Kupiškio Rokiškio rajonuose. Vykdomo projekto lėšomis numatoma organizuoti mokymus, individualias konsultacijas globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams bei Globos centruose dirbantiems specialistams, įsigyti viešinimo priemonių, organizuoti globėjų savaitės renginius.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-06