Specialiojo transporto paslaugos teikimas

Specialiojo transporto paslaugos teikimas

2022-02-03

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras teikia specialiojo transporto paslaugas. Nuo 2022 metų vasario 1 dienos ši paslauga teikiama pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021-12-27 patvirtintą sprendimą Nr. T-327.
Biržų rajono gyventojai specialiuoju transportu vežami gydymo ir reabilitacijos tikslais  į rajono ar kitų savivaldybių gydymo ir reabilitacijos įstaigas. Šia paslauga gali naudotis asmenys su negalia, kuriems pripažintas nedarbingumas (0-25 proc.) ar nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, iš dalies darbingumas (30-40 proc.) ar nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, pensinio amžiaus asmenys, vaikai, asmenys turintys psichikos sutrikimų, patyrę sunkias traumas (išskyrus transportuojamus gulimoje padėtyje) ir vienas lydintis asmuo. Taip pat specialiojo transporto paslauga teikiama asmenims, kurie į kitų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigas buvo nuvežti greitosios pagalbos medicinos automobiliu arba atvyko patys, tačiau neturi galimybės sugrįžti.
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo transporto paslauga teikiama nemokamai: asmenims su negalia, kuriems pripažintas nedarbingumas (0-25 proc.) ar nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenims, kurių vidutinės pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) yra mažesnės už vyriausybės nustatytą remiamų pajamų (VRP) dvigubą dydį (258 eurai) tik tuo atveju jeigu paslaugos gavėjas pateikė prašymą prieš 3 darbo dienas. Kiti asmenys moka 0,52 euro už vieną kilometrą, minimalus mokestis – 3 eurai.

Už Biržų rajono savivaldybės ribų asmenys su negalia, kuriems pripažintas nedarbingumas (0-25 proc.) ar nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, iš dalies darbingumas (30-40 proc.) ar nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, pensinio amžiaus asmenys, vaikai, asmenys turintys psichikos sutrikimų, patyrę sunkias traumas vežami įvertinus jų asmenines (vidutines šeimos pajamas, tenkančiam vienam šeimos nariui):
– Jei asmens vidutinės (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) nesiekia 2 VRP dydžius – paslauga teikiama nemokamai;
– Jei asmens vidutinės (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) yra didesnės už 2 VRP, bet mažesnės už 3 VRP dydžius – 5 proc. nustatytos paslaugos kainos;
– Jei asmens vidutinės (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) yra didesnės už 3 VRP, bet mažesnės už 4 VRP dydžius – 10 proc. nustatytos paslaugos kainos;
– Jei asmens vidutinės (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) yra didesnės už 4 VRP, bet mažesnės už 5 VRP dydžius – 15 proc. nustatytos paslaugos kainos;
– Jei asmens vidutinės (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) yra didesnės už 5 VRP – 20 proc. nustatytos paslaugos kainos.
Nustatyta specialiojo transporto paslaugos teikimo kaina ne Biržų rajono teritorijoje - 0,52 euro už vieną kilometrą.

Dėl specialiojo transporto paslaugos Biržų rajono teritorijoje prašome kreiptis žodžiu (telefonu) – 8 615 11 085 kaip galima ankščiau, bet nevėliau kaip 1 dieną prieš vykimą.
Dėl specialiojo transporto paslaugos ne Biržų rajono teritorijoje prašome kreiptis kaip galima ankščiau, bet ne vėliau kaip prieš 4 dienas iki vykimo ir pateikti prašymą, asmens dokumentą, neįgaliojo (pensininko pažymėjimą), išsamesnė informacija telefonu 8 615 11 085.
VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras, be išankstinio užsakymo ir suderinimo, neįsipareigoja skirti transporto prašymo pateikimo dieną.
Biržų rajono ar kitų savivaldybių gydymo įstaigas dėl asmens parvežimo nuvykus greitosios medicinos pagalbos automobiliu prašome kreiptis tel. 8 645 06 081.

Informuojame, kad VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras parveža asmenį ir vieną kartu nuvykusį lydintį asmenį, kurie į kitų savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigas buvo nuvežti greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko patys, tačiau nebeturi galimybių sugrįžti. Paslauga teikiama visą parą, visomis dienomis.

Atkreipiame dėmesį, kad paslaugos neteikiamos asmenims, kurie: apsvaigę nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, serga ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis, ūmių psichozių atvejais. Taip pat nevežami ligoniai, kuriems reikalinga medicininė pagalba ir priežiūra kelionės į namus metu, ligoniai gulimoje padėtyje.

Dėl parvežimo paslaugos telefonu 8 645 06 081 turi kreiptis medicininis personalas arba jeigu kreipiasi pats klientas, šalia esantis medicinos darbuotojas turėtų patvirtinti, kad paslauga reikalinga, asmuo nėra apsvaigęs nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, neserga infekcinėmis ligomis, nepasireiškusi psichozė bei nurodyti ar paslaugų gavėjui reikalinga speciali transportavimo priemonė (vežimėlis).


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-11