Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

2021-09-13

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Biržų rajono savivaldybė turės akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas, kurias vykdo VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras:
– pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ar šeimoms;
– socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, dienos centre ar asmens namuose);
– neįgaliųjų, senyvo amžiaus ar socialinę riziką patiriančių asmenų ir šeimų apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
– pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.
Akreditacijai socialines paslaugas teikiantys darbuotojai turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Vienas iš jų – socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikacija.
Individualios priežiūros personalas, neturintis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba neįgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą, išklauso įžanginius mokymus. Individualios priežiūros personalas savo profesinę kompetenciją tobulina dalyvaudamas mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu įgyja minimalių žinių apie socialines paslaugas, praktinę veiklą.

Įžanginių mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 akademinių valandų.

A1-92 Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompe... (lrs.lt)

Susipažinti su teisės aktais galite:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0754a1f0c2a911ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asrPaskutinį kartą redaguota: 2021-09-13