Projektai

Atgal

Projektai

Kelionė prie jūros

VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centras jau šešerius metus vykdo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „NEĮGALIŲJŲ SVEIKATINGUMO STIPRINIMAS DIENOS CENTRE“. 2015 m. mūsų Centras iš programos gavo 100 eurų projekte numatytai veiklai įgyvendinti. Šios programos tikslas – stiprinti neįgalių asmenų socializaciją ugdant sveiką gyvenseną ir skatinti sportinį užimtumą.
Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, kad suaugę žmonės turi būti fiziškai aktyvūs bent 30 min. per dieną didesnę dalį savaitės dienų arba geriausiai – kasdien. Šiuo metu Centre 40 proc. dienos socialinės globos institucijoje paslaugos gavėjų yra su sunkia negalia, didžioji dalis – turintys komunikacinių, sensorinių, judėjimo sutrikimų, todėl neturi galimybių ir įgūdžių savarankiškai užsiimti sportine veikla. Džiaugiamės, jog įtraukti savanoriai – „Saulės“ gimnazijos Pilietinės iniciatyvos klubo gimnazistai, Kratiškių pagrindinė mokykla ir bendruomenės nariai, Vabalninko bendruomenė ir „Sėlos“ muziejaus filialo darbuotojai, kitų bendradarbiaujančių organizacijų nariai prisideda prie neįgaliųjų Centro lankytojų socialinės atskirties mažinimo ir įgalinimo.
Siekdami įgyvendinti projekte numatytus tikslus ir išsikeltus uždavinius, stengiamės vykdyti tokią veiklą, kuri labiausiai atitiktų Centro lankytojų poreikius ir galimybes.
Grūdinimas turi įtakos mūsų gyvenimo kokybei. Teigiamos emocijos taip pat skatina mūsų organizmo vystymąsi ir stiprina imunitetą.
Projekto lėšas nutarėme panaudoti suorganizuodami dvi keliones į Jūrmalą prie jūros. Nes ne visi Centro lankytojai turi galimybę išvykti taip toli ir pasidžiaugti jūra.
Visą dieną mėgavomės grynu oru ir saulės voniomis, žaidėme su kamuoliu, maudėmės sūrioje jūroje, o kas nesimaudė – turėjo galimybę pamasažuoti kojas šiltu ir švelniai biriu smėliu, lipdyti smėlio pilis, pačiupinėti vandens nuglūdintus akmenukus. Grynas jodu prisotintas oras grūdino ir stiprino organizmą, ošiančios jūros garsai nuteikė raminančiai, o besiliejančios teigiamos emocijos prisidėjo prie psichoemocinės būklės gerinimo, ypač pirmą kartą išvykusiems prie jūros.
Centro darbuotojos džiaugėsi, jog šiemet jūroje jei nesimaudė, tai bent braidžiojo visi jaunuoliai.
O mums tai – didelis pasiekimas.

Sigita Simonavičienė
Vyresnioji socialinė darbuotoja
2015 m. rugsėjo 2 d.

 

 

VYKDOMAS PROJEKTAS
„INTEGRALIOS SLAUGOS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ PLĖTRA BIRŽŲ RAJONE“

Biržų rajono socialinių paslaugų centre lankėsi rajono vadovai: Biržų rajono merė Irutė Varzienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja, Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas Dalius Mikelionis.
Svečiai susipažino su socialines paslaugas neįgaliųjų namuose teikiančiais mobilių komandų darbuotojais ir apžiūrėjo ką tik iš projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ įsigytus du naujus lengvuosius automobilius „Citroen Berlingo“. Po Naujųjų Metų tikimasi įsigyti dar du automobilius. Automobiliai nuolat reikalingi vykstant pas pacientus. Mobiliosios komandos kartu vežasi už projekto lėšas įsigytas slaugai namuose reikalingas higienos, tvarsliavos, pragulų profilaktikos, neįgaliųjų pagalbai skirtas techninės pagalbos priemones (mobiliuosius keltuvus, mobiliąsias vonias, slankiąsias paklodes ir kt.).
Komandos, teikdamos integralios slaugos ir socialinės globos paslaugas, nuolat važinėja pas pacientus į namus. Taip pat konsultuojami sunkią negalią turinčių asmenų artimieji, kurie juos prižiūri. Dalis neįgaliuosius prižiūrinčių biržiečių galės vėl grįžti į darbą, nes jų slaugos ir priežiūros naštą perima mobiliosios komandos, kurios bendradarbiauja su seniūnijų socialiniais darbuotojais ir medikais.
Pagal projektą Biržų SPC įdarbino 14 žmonių (3 slaugytojos, 10 slaugytojų padėjėjų, 1 kineziterapeutas - masažistas). Iš viso bus įdarbintas 21 slaugos specialistas. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras birželio mėnesį pasirašė sutartį su Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriumi dėl 2 mėnesių trukmės slaugytojų padėjėjų kursų. 10 darbo ieškančių asmenų iki 29 metų amžiaus įgijo slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir yra įdarbinti projekte. Projektas prisidėjo ir dar prisidės prie bedarbystės mažinimo mūsų rajone.
 
2013 m. lapkričio 28 d.


Prasidėjo projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ veiklų įgyvendinimas. Socialinių paslaugų centre 2013 m. liepos 26-31 dienomis vyko mokymai „Gerontologijos įvadas“. Mokymuose dalyvavo socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai, savanoriai (28 asmenys). Mokymus vedė UAB „Evs Group“ mokymo centras, lektorė Audronė Gaigalienė.

2013 m. liepos 30 d.


Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos fondų lėšų projektui „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ įgyvendinti.
Atsižvelgiant į tai, kad pateikta paraiška sėkmingai perėjo vertinimo ir atrankos etapus ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą suteikti finansavimą.
2013 m. gegužės 15 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra.
Projektas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-015 „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“.

2013 m. gegužės 16 d.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-19