SKELBIAMA ATRANKA SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOMS EITI

SKELBIAMA ATRANKA SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOMS EITI

2023-09-05

Skelbiama atranka VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro (viešoji įstaiga, Rotušės g. 16 A, Biržai, kodas 300095268) socialinio darbuotojo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms eiti (pareigybės lygis – A2).

Darbo pobūdis – darbas su dienos globos institucijoje paslaugų gavėjais, dirbant dienos užimtumo grupėje su negalią turinčiais suaugusiais asmenimis. Plačiau – pareigybės aprašyme.

Darbo krūvis – 1,0 etatas (40 darbo valandų per savaitę).

Pareiginės algos koeficientas – 7,5 (pareiginės algos baziniai dydžiai).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigęs socialinio darbo studijų programą ar įgijęs socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
2. turėti žinių apie neįgaliųjų asmenų poreikius, suprasti bendravimo ir darbo su šia klientų grupe ypatumus;
3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą ir kitus įstatymus ir teisės aktus reglamentuojančius socialinę paramą, apsaugą ir socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą;
5. būti susipažinus su Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais: nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir kt.;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
7. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis, interneto naršyklėmis;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
9. būti pareigingu, dalykišku, darbščiu, gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais, gebėti dirbti komandoje;
10. turėti organizacinių ir meninių gebėjimų, mokėti organizuoti veiklas, renginius negalią turintiems asmenims.

Privalumas - tiesioginio (kontaktinio) darbo, su suaugusiais darbingo amžiaus, turinčiais negalią asmenimis, patirtis.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje (laisvos formos);
2. Asmenybės tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją (jei turi);
5. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai teikiami siunčiant paštu (registruotu laišku) adresu Rotušės g. 16 A, Biržai arba siunčiant elektroniniu paštu birzai.socpaslaugos@gmail.com.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 15 d. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Apie numatomą atrankos datą pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti elektroninio ryšio priemonėmis. Pageidautina, jog darbuotojas pradėtų dirbti nuo rugsėjo 25 d.

Išsamesnė informacijos apie atranką: tel. 861641077.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠASPaskutinį kartą redaguota: 2023-09-05