Skelbiamas konkursas ūkvedžio pareigoms eiti

Atgal

Skelbiamas konkursas ūkvedžio pareigoms eiti

2020-07-20

VšĮ  Biržų rajono socialinių paslaugų centras skelbia konkursą ūkvedžio pareigoms užimti. (Pareiginės algos koeficientas – 6,3).
Ūkvedžio pareigybės tikslas – užtikrinti Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) ūkinį aprūpinimą, rūpintis ūkinio inventoriaus saugumu ir atnaujinimu, Centrui priklausančių pastatų, patalpų ir teritorijų priežiūra, bei organizuoti viešuosius pirkimus.

Specialūs reikalavimai

Darbuotojas privalo:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties transporto ir ūkio aptarnavimo srityje, mokėti vesti darbo laiko žiniaraščius ir materialinės apskaitos dokumentus;
2. ūkvedys turi ne vėliau kaip per pusę metų įgyti darbuotojų darbų saugos ir sveikatos specialisto, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos ir atsakingo už šilumos ūkį  pažymėjimus;
3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 
Pareigybės aprašą galima rasti https://www.birzuspc.lt/naujienos/
CV su pasiūlymais siųsti el. paštu: birzai.socpaslaugos@gmail.com
Dokumentai su pasiūlymais priimami iki š. m. rugpjūčio 1 d.
Pretendentų atrankos posėdis įvyks š. m. rugpjūčio 7 d.
Atrinkti pretendentai bus kviečiami pokalbiui.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠASPaskutinį kartą redaguota: 2020-07-20