Socialinio darbuotojo dienos minėjimas

Atgal

Socialinio darbuotojo dienos minėjimas

2019-10-02

2019 m. rugsėjo 27 d. buvo švenčiama Socialinio darbuotojo dienos šventė, kuri vyko Biržų kultūros centre.
Į renginį sugužėjo virš 50 socialinių darbuotojų, dirbančių Biržų rajone socialines paslaugas bendruomenei teikiančiose įstaigose. Tai Biržų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus, Biržų rajono socialinių paslaugų centro, 8-nių Biržų savivaldybės seniūnijų, Pagalbos centro, Legailių globos namų, O. Milienės globos namų, šv. Vincento Pauliečio globos namų socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Biržų skyriaus nariai ir Socialinio darbuotojo profesiją bei veiklą palaikantys svečiai.
Renginį organizuoti padėjo Biržų rajono savivaldybė, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras ir LSDA Biržų skyrius.
Biržų rajono socialinius darbuotojus sveikino ir šilčiausius linkėjimus išsakė Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Stasė Eitavičienė, Seimo nario Audrio Šimo padėjėja Eugenija Prokopovičienė, Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovas Remigijus Šaknys, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktorius Eividas Šernas.
Renginio metu Biržų savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė įteikė Biržų rajono savivaldybės mero padėkos raštus už nuoširdžią ilgametę darbinę veiklą socialinio darbo srityje Parovėjos seniūnijos socialinio darbo organizatorei Rasai Gudeikienei ir Biržų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistei Lionei Jarusevičienei.
Stebint Papilio dramos kolektyvo spektaklį „Penkios mylinčios“ (režisierė V. Vorienė), rimtas socialinių darbuotojų nuotaikas pakeitė nuoširdus juokas. Nuotaiką palaikė ir Biržų kultūros centro meno vadovės Vilitos muzikinis ansamblis. Susirinkusius lepino Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sodo gėrybės ir restorano „Pilies Skliautai“ vaišės.
Visų renginyje dalyvavusių socialinių darbuotojų vardu sakome „Ačiū“ rėmėjams Seimo nariams V. Rinkevičiui, A. Šimui, Biržų rajono savivaldybei, meno vadovams, organizatoriams ir patiems dalyviams už puikią popietę, kuri paliko šiltus jausmus, kad ši profesija yra be galo svarbi, reikalinga ir vis dažniau laukiama sunkią akimirką išgyvenančio namuose.

Solvita Martinonienė
Globos centro socialinė darbuotoja,
LSDA Biržų skyriaus narė
2019 m. rugsėjo 27 d.


Paskutinį kartą redaguota: 2019-10-02