Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone

  • Titulinis
  • Projektai
  • Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone
Atgal

Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone

2016 m. gegužės 16 d. pasirašyta projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ sutartis Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-02-0001.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projektą „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras vykdys be partnerių. Bus suburtos keturios mobilios darbuotojų komandos, aprūpintos darbui reikalingomis priemonėmis.  
Tai projekto II etapas, kuris tęsis iki 2020 m. vasario 15 d. ir finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Papildomu susitarimu veiklų vykdymas pratęstas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Slaugos paslaugoms teikti įsteigti 2 slaugytojų etatai, 4,5 etato slaugytojo padėjėjų ir 0,5 etato kineziterapeuto-masažisto. Keturių mobilių komandų darbą kuruoja 2 projekto koordinatorės. Komandos suteiks galimybę padėti šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius artimuosius, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Numatoma, kad kiekvienos komandos sudėtyje dirbs slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, masažistas-kineziterapeutas (darbo užmokestis finansuojamas projekto lėšomis), taip pat – lankomosios priežiūros specialistai.
Renginių metu bus skleidžiama informacija apie paslaugas, skatinami bendruomenės nariai padėti vieni kitiems ir suteikti informaciją apie asmenis, kuriems reikalinga pagalba. Renginius praves projekto integralios pagalbos teikimo organizatoriai. Šie renginiai bus finansuojami iš projekto vykdymo išlaidų.
Laukiamas projekto rezultatas – pakelta darbuotojų kvalifikacija (25 asmenys), paskatintas bendruomenės įsitraukimas į neformalios pagalbos procesą (40 asmenų) , suteiktos kompleksinės dienos socialinės globos paslaugos (60 gavėjų), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (40 asmenų).

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-03