1,2 proc. parama

Atgal

1,2 proc. parama

Skirkite 1,2 proc. paramą VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrui
 
Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite paremti mūsų įstaigos veiklą.
Maloniai kviečiame 1,2 % Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GMP) skirti Centrui.
Prašymą (Forma FR0512) gyventojas turi pateikti nuo sausio 1 d. iki. gegužės 1 d. teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Išsamiau apie 1,2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje www.vmi.lt
 
Mums skirti 1,2 % paramą galite dviem būdais:

Pirmas būdas: užpildytos FR0512 formos persiuntimas VMI.
Formos pildymui reikalinga programa ABBYY eFormFiller 2.5, kurią galima atsisiųsti iš Lietuvos statistikos departameno svetainės arba Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės.

Atsispausdinkite FR0512 formą. Formoje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo:
– 1 laukelis – asmens kodas;
– 2 laukelis – telefonas;
– 3V laukelis – vardas;
– 3P laukelis – pavardė;
– 4 laukelis – adresas;
– 5 laukelis – mokestinis laikotarpis;
– E1 laukelis – pasirinkite skaičių „2“ - mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
– E2 laukelis – gavėjo identifikacinis numeris (įstaigos kodas) – 300095268;
– E3 – paramos gavėjo pavadinimas – VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras;
– E4 laukelis – Mokesčio dalies dydis procentais;
– E5 laukelis – nurodomas mokestinis laikotarpis (pvz.: 2020; maksimalus tęstinis laikotarpis yra 5 mokestiniai laikotarpiai (t. y. praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai)).
– Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.
– Įdėkite formą į paprastą voką ir užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos.
– Užklijuotą voką nuneškite į savo miesto VMI arba siųskite paštu iki gegužės 1 d.

Antras būdas: FR0512 formos pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste).
– Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
– Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 (02) versiją. Visos instrukcijos išsamiai paaiškintos.
Svarbu žinoti:
– Jeigu pildote metinę pajamų deklaraciją, 1,2 % prašymą reikėtų atiduoti kartu su ja.
– 1,2 % paramą galite padalinti kelioms organizacijoms. Jas reikia nurodyti vienoje prašymo formoje.
– Jeigu Jūsų prašymuose bus klaidų, VMI jums grąžins formą pataisymui ir iki šių metų liepos 1 dienos Jūs dar galėsite užpildyti patikslintą formą.

Dėkojame už Jūsų paramą!
 
Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-06